Förberedelser inför internationell militär insats

Innan insatsen börjar är det viktigt att både anhöriga och anställda förbereder sig. Det handlar om att förbereda sig både känslomässigt och praktiskt på den förändring som sker när en person är utomlands en längre tid.

Innan utlandstjänsten börjar är det bra för både anhöriga och anställda att förbereda sig. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
Innan utlandstjänsten börjar är det bra för både anhöriga och anställda att förbereda sig. Foto: Niclas Ehlén/Combat Camera/Försvarsmakten

Informationsträffar

Försvarsmakten anordnar informationsträffar för anhöriga. På den första träffen pratar vi om vad man bör förbereda. Här finns tillfälle att ställa frågor till oss och att träffa andra anhöriga.

Mer stöd av ideella samarbetsorganisationer

Om du har fler funderingar kring förberedelser kan du kontakta någon av de ideella samarbetsorganisationerna Svenska soldathemsförbundet eller Invidzonen. Försvarsmakten har avtal med dem och de finns till för att hjälpa anhöriga till anställda i internationell militär insats. Genom de ideella samarbetsorganisationerna kan du få stöd och rådgivning. Svenska soldathemsförbundet erbjuder en kurs för att ge verktyg för hur par kan förbättra och stärka relationen före, under och efter en insats. Kursen heter PREP: Preparation and Relationship Education Program. PREP-kurser är till för fungerande relationer, där båda är villiga att satsa det där lilla extra för att den goda kommunikationen i relationen ska bibehållas. 

Läs mer om vilket stöd du kan få av de olika organisationerna på sidan om våra ideella samarbetsorganisationer.

Våra broschyrer

TILL DIG SOM GÖR EN INSATS HEMMA, FÖRE/ UNDER/ EFTER

Broschyren handlar om hur relationer kan påverkas av att en familjemedlem tjänstgör i en internationell militär insats för Försvarsmakten. Broschyren är framtagen tillsammans med Svenska soldathemsförbundet och Invidzonen, och innehåller flera tips på förberedelser innan den anställda ger sig av. Här finns också svar på många av de frågor från anhöriga som brukar dyka upp före, under och efter internationell tjänstgöring.

Även barn har funderingar kring frånvaron av en förälder och vad mamma eller pappa gör på insatsen. Broschyren innehåller även samlad information om hur man kan kommunicera med sitt barn kring utlandstjänsten.

Ladda ner broschyren

Information till lärare, förskolelärare och andra vuxna

Informationsblad som riktar sig till lärare, pedagoger och övrig personal på barnens förskola och skola. Informationen riktar sig även till andra viktiga vuxna i barnets omgivning, som tränare eller släktingar.

Ladda ner informationsbladet

"Insatsen går till..."

Pysselbok för barn och deras föräldrar som omfattar tiden före, under och efter insatsen.  Här finns uppgifter, tips och goda råd som lockar barn och vuxna att arbeta tillsammans på ett pedagogiskt och lekfullt sätt för att hantera den ena förälderns frånvaro.

Ladda ner Insatsen går till