Förberedelser inför internationell insats

Innan insatsen börjar är det viktigt att både du som anhörig och den som anställd förbereder sig. Det handlar om att förbereda sig både känslomässigt och praktiskt på den förändring som sker när en person är utomlands en längre tid.

Stockholm 20121130. Genrebilder för handbok om sociala medier. Soldat i fält som tittar på sin smartphone och möte i kontorsmiljö. Foto: Fj Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten. Bilden får användas av media utan kostnad om
fullständig byline anges.
Stockholm 20121130. Genrebilder för handbok om sociala medier. Soldat i fält som tittar på sin smartphone och möte i kontorsmiljö. Foto: Fj Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten. Bilden får användas av media utan kostnad om
fullständig byline anges.
Innan utlandstjänsten börjar är det bra för både anhöriga och anställda att förbereda sig. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
Bilder framtagna till anhörigbroschyr. Familjeliv och vardagsliv.
Innan utlandstjänsten börjar är det bra för både anhöriga och anställda att förbereda sig. Foto: Niclas Ehlén/Combat Camera/Försvarsmakten

Redan tiden innan en internationell insats behöver du och dina anhöriga planera och förbereda inför insatsen. Forskning tillsammans med erfarenheter visar på att insatsen kommer att upplevas som mindre ansträngande ju mer tid som läggs på de praktiska och mentala förberedelserna.

När insatsutbildningen väl har startat upplevs den av många som tidskrävande och intensiv. Insatsutbildningen är ibland på en annan ort vilket också bidrar till att tiden borta från hemmet blir längre än själva insatsen. 

Här finns en checklista som kan vara ett stöd i förberedelserna för dig och dina anhöriga.

Checklista (PDF)

KOMMUNIKATION UNDER INSATSEN

Försvarsmakten strävar efter att kommunikation och kontakt mellan hem och insatsområde ska vara så god som möjligt. Det ska vara enkelt att hålla kontakt, via telefon, post och internet. Men möjligheterna för kommunikation kan skilja sig åt beroende på infrastruktur i insatsområdet och om den som åker iväg gör det med ett förband eller som enskild.

Kontakta ansvarigt förband för information om vilka möjligheter till kommunikation du kommer att ha under insatsen.

RELATIONER PÅ DISTANS

Att hålla relationerna levande under insatstiden är viktigt. De kommer att ta vid när insatsen avslutas. Under insatstiden ska vardagen, känslor och inte sällan problem fortsätta lösas på distans. Försvarsmakten erbjuder familjehelger, samt så kallad Prep som är relationsbefrämjande kurser, via Invidzonen och Svenska soldathemsförbundet.

FÖRSÖK LÖSA PROBLEM INNAN INSATSEN

En del av den mentala förberedelsen är att reda ut eventuella problem och oenigheter innan insatsen påbörjas, då de blir mycket svårare att lösa. Kommunikation, förberedelser och planering minskar oftast risken för missförstånd, ouppfyllda förväntningar och besvikelser hos alla inblandade parter.

ATT FÖRBEREDA SIG PÅ DET VÄRSTA

Mentala och praktiska förberedelser innebär också att förbereda sig på det värsta – om den tjänstgörande eller den anhörige skulle skadas allvarligt eller omkomma under insatsen. Därför uppmanas den som ska åka iväg att prata med dig som anhörig om de situationerna och vad som behöver ske om det värsta skulle inträffa. Skriv gärna ner tankar och önskemål och prata igenom ekonomiska och juridiska frågor. Som stöd i samtalet finns Försvarsmaktens Sista vilja och olika begravningsbyråers material som Vita arkivet och Livsarkivet till stöd.

AVTAL OCH VILLKOR

Den som tjänstgör får en genomgång av de avtal och villkor som gäller under insatsen innan avresan. Försvarsmakten rekommenderar att ni tillsammans går igenom informationen för att få en gemensam bild över vilka förutsättningar som gäller.

FÖRSÄKRINGAR

Inför insatsen är det viktigt att kontrollera vilket försäkringsskydd som finns för den som ska tjänstgöra. Kontrollera med erat försäkringsbolag om eventuella privata försäkringar gäller i insatsområdet. Det rekommenderas också att komplettera försäkringar vid behov, så att de täcker den era behov. 

UTLANDSTILLÄGG OCH BARNTILLÄGG

Vid tjänstgöring i mer än 30 dagar utomlands betalas utlandstillägg. Tillägget är en kompensation för de merkostnader som uppstår. 

Om barn under 18 år finns i hushållet (eller under 20 år och fortfarande studerar på gymnasienivå), har den som tjänstgör möjlighet att ansöka om ytterligare tillägg, ett så kallat barntillägg. För att erhålla barntillägget vid delad vårdnad krävs att barnet bor minst 50 procent av tiden hos den tjänstgörande. Detta gäller även om hemmavarande barn inte är den tjänstgörandes biologiska barn. För mer information om utlandstillägg kontakta personalsektionen på ansvarigt förband.