Marint logistikstöd i Ystad hamn till stridsfartygen under övningen Northern Coasts 2016.
Marint logistikstöd i Ystad hamn till stridsfartygen under övningen Northern Coasts 2016.
En container med reservdelar till stridsfartygen anländer och lastas av. Foto: Försvarsmakten
Marint logistikstöd i Ystad hamn till stridsfartygen under övningen Northern Coasts 2016.
Fendrar för Visbykorvetter blåses upp och läggs ut när kajen inte är anpassad till dessa. Foto: Försvarsmakten
Marint logistikstöd i Ystad hamn till stridsfartygen under övningen Northern Coasts 2016.
Underhållsenheten har med sig en egen båt för transporter. Foto: Försvarsmakten

Stödet kan ske från stödfartyg eller från landsidan, då med hjälp av lastbilar.

Personalen på underhållsdivisionen är de som möjliggör att stridsfartygen kan få stöd från olika baser och hamnar och på så sätt operera runt vår kust.

Flottiljens stödfartyg är HMS Carlskrona. Hon kan bland mycket annat förse andra fartyg med brännolja, till sjöss. På så sätt sparar man tid då de slipper gå in till kaj för att fylla på brännolja.

Akterom Carlskrona löper bunkerslangen ut.
HMS Carlskrona under bunkring av en korvett. Slangen som för över drivmedel kan ses i aktern. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten

HMS Carlskrona har även vid två tillfällen varit delaktig i operation Atalanta, mot pirathotet utanför Somalia. Här nedan en film därifrån som fokuserar på helikopterförmågan.

20100626 Sgt Anna Norén Combat Camera
Fältartisterna Jolly Rogerz underhåller ME02 på HMS Carlskrona i Djibouti.
En tidig morgon i Indiska Oceanen klargörs en helikopter ombord HMS Carlskrona för dagens första flygpass under operation Atalanta utanför Somalia. Foto: Anna Norèn/Försvarsmakten
Tredje sjöstridsflottiljen
Fakta Tredje sjöstridsflottiljen
  • Förkortning: 3.sjöstridsflj
  • Ort: Karlskrona
  • Personal: 450
Så har vi räknat