Rekryt på Trängregementet

Välkommen till Trängregementet som tillhör Skövde garnison. Här utbildas rekryter som genomför en nio eller elva månader lång militär grundutbildning. Rekryterna som kommer i två omgångar under sommar och höst är under 2018 drygt 300 stycken. Utöver dem är det cirka 500 anställda som är på plats dagligen på Trängregementet.

Under rekryternas slutövning Våreld kamoufleras lastbilarna ordentligt. Foto: Sara Sjöström/Försvarsmakten
Två och två övar rekryterna på att kroka i ett ton last på en av världens tåligaste helikoptrar. Foto: Sara Sjöström/Försvarsmakten
Rekryterna får den sista undervisningen innan de ska kroka i lasten. Foto: Sara Sjöström/Försvarsmakten
Lunchpaus under Våreld 18. Foto: Martin Jansson/Försvarsmakten

Vad gör Trängregementet?

"Träng" är ett militärt begrepp som innebär att förse förbanden med sjukvård och förnödenheter. Trängregementet ser till att förbanden får mat, vatten, ammunition och drivmedel till sina fordon. Detta kallas logistik och är en förutsättning för att de stridande förbanden ska kunna lösa sina uppgifter. 

Här kommer du att lägga grunden till ett framtida yrke inom militären, till exempel som fordonsförare av lastbil eller sjukvårdsvagn eller mekaniker. Du kan även lära dig kommunikations- eller sjukvårdstjänst hos oss. 

Trängregementet är Försvarsmaktens enda logistikförband och ett av Europas ledande militära logistikcentrum. Hos Trängregementet finns också Försvarsmaktens Logistik och Motorskola. 

Efter militär grundutbildning

Du har möjlighet att fortsätta din karriär på Trängregementet efter godkänd grundutbildning. Att arbeta här innebär ett yrke som är utvecklande för dig och gör skillnad för andra. Du kan också ha en deltidsanställning vid sidan av ett annat arbete eller studier. 

Frågor?

Under Frågor och svar finns de vanligaste frågorna inför den militära grundutbildningen vid Trängregementet. Har du fler frågor får du gärna kontakta trangr-rekrytfragor@mil.se

Trängregementet
Fakta Trängregementet
  • Förkortning: TrängR
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 255
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 250
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 628
  • Civilanställda: 28
  • Reservofficerare: 186
Så här har vi räknat