Utbildningsgrupper Hemvärnet

Skaraborgs regemente, P 4, ansvarar för att stödja hemvärnsförbanden i gamla Skaraborgs län, Bohuslän och Dalsland med resurser för utbildning och administration.

Introduktionsutbildning till hemvärnet Foto: Olle Malmgren/Försvarsmakten

Hemvärnsförbanden är nationella skyddsstyrkor som med kort varsel kan göra insatser i Sverige. Det kan vara att möta väpnat angrepp, hävda vår territoriella integritet och lämna stöd till samhället vid svåra påfrestningar som vid släckning av skogsbränder, skallgång och stormskador. En av hemvärnets viktigaste uppgifter är att skydda samhällets infrastruktur mot sabotage till exempel skydd av energiförsörjning och kommunikation. 

Utbildningsgrupper

På Skaraborgs regemente finns två utbildningsgrupper, Skaraborgsgruppen och BohusDalgruppen. Deras uppgift är att stödja hemvärnsförbanden inom sitt respektive område med resurser för utbildning och administration. De stödjer också de frivilliga försvarsorganisationerna. Personalen i utbildningsgrupperna är fast anställd personal.

Skaraborgs regemente har tre hemvärnsbataljoner om cirka 2 000 soldater. Skaraborgsgruppens område är gamla Skaraborgs län och där finns Kinne- (38:e) och Kåkinds (39:e) hemvärnsbataljoner. I Bohuslän och Dalsland finns Bohusbataljonen (40:e hemvärnsbataljonen) som stöds av BohusDalgruppen.

I regementets hemvärn ingår också tre flyggrupper, en trafikpluton samt en ledningspluton till Militärregionstab Väst. Det finns även två musikkårer, en i Skövde och en i Trollhättan.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat