Rekryt på P 4

Välkommen till Skaraborgs regemente, P 4. Hos oss har du möjlighet att genomföra en nio eller elva månaders militärutbildning som syftar till att du ska ingå i några av Försvarsmaktens mest slagkraftiga krigsförband.

Ta del av introduktionsfilmen från Skaraborgs regemente, P 4. Filmen riktar sig till dig som vill eller kommer genomföra grundläggande utbildning på P 4. Foto: Mikael Johansson/Skaraborgs regemente
Ett arbete på Skaraborgs regemente är både utvecklande för dig, samtidigt som det gör skillnad för andra. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Rekryter under slutetappen av övningen Aldrig ge upp. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten

Efter godkänd utbildning ges möjlighet att ta anställning hos oss, vilket innebär ett yrke som är utvecklande för dig själv och gör skillnad för andra.

Skaraborgs regemente bedriver verksamhet på flera platser i Sverige och den grundläggande militära utbildningen kommer till en början att bedrivas i Skövde. Beroende på vad man har sökt och vad som står på antagningsbeskedet, kommer antingen utbildningen att fortsätta i Skövde, eller förflyttas till Kvarn, i Östergötland, där man sedan kommer ta anställning. Några kommer även att genomföra sin grundutbildning i Skövde och när den är klar övergår den till anställning som soldat på det nyetablerade förbandet på Gotland.

Under FAQ har vi besvarat de vanligaste frågorna inför utbildningen. Har du fler frågor får du gärna kontakta P4-7-Kakindskompani-rekryt@mil.se.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat