Tungtransportkompani

Foto: Martin Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Martin Gustavsson/Försvarsmakten

Tungtransportkompaniet är Försvarsmaktens resurs för att genomföra special- och dispenstransporter på väg.

Kompaniets uppgift är att transportera fordon och materiel som är tyngre och bredare än vad som vanligtvis transporteras på väg, ofta Stridsvagn 122 och Stridsfordon 90. Transportuppdragen sker både i Sverige och i andra länder som stöd till enheter inom Försvarsmakten eller enheter som ingår i insatser där Sverige deltar.

Följ vår verksamhet på Facebook - Norra Wadsbo kompani

 

Utbildning

Vad krävs för att bli Tungtransportsoldat?
Du behöver ha ett intresse för fordon, lastbilar och maskiner då detta är huvudtjänst. Du ska också gilla soldatlivet avseende fysisk träning, strid och allt annat som hör soldatlivet till. Du är en lagspelare och har ”rätt” personlighet, detta är också vad vi tittar främst på när du vill börja jobba hos oss. 

Hur utbildar man sig till Tungtransportsoldat?
Du kommer vid anställning omedelbart ingå i en av grupperna och under anställningen sker fortlöpande fordon-, vapen- och andra tilläggsutbildningar för att du ska bli operativ i din befattning. En del av utbildningarna sker först efter att du genomgått provanställning med godkänt resultat.

Kan jag söka som deltidssoldat, GSS/T, till Tunga Transportkompaniet?
Ja, genomförd värnplikt eller grundläggande militär utbildning (GMU) med godkänt resultat krävs. Om du genomfört värnplikt är det meriterande att ha gjort detta som lastbilsförare, dock finns även andra befattningar så som ledningssoldat, mekaniker med mera.

Hur söker jag?
Du ansöker via Försvarsmaktens hemsida då vi utlyser lediga tjänster. Det är dock aldrig fel att skicka en intresseanmälan med CV och personligt brev till oss även då vi inte har någon antagningsperiod, skicka då ett mail till soldatrekrytering-p4@mil.se.

Hur vet jag var jag blir placerad?
Plutonerna i Skövde och plutonen i Boden söker personal separat. Om du är osäker, kontrollera extra noga på vilken tjänstgöringsort det står i annonsen vi lägger ut.

Om Tungtransportkompaniet

Kompaniet uppträder ofta med enskilda plutoner och grupper på stora ytor och under lång tid. Grupperna har hög förmåga att agera autonomt såväl under fredstid som vid insats i områden med viss konfliktnivå och hotbild. Även under normala förhållanden är uppdragen komplexa med hänsyn tagen till fordonens storlek, civil trafik, väglag, väder, vägarbeten med mera.

Kompaniledning och stab-/trossplutonen finns vid Skaraborgs regemente tillsammans med en tung transportpluton och en lätt transporttropp. På Norrbottens regemente i Boden finns ytterligare en tung transportpluton. I dagsläget används Scania T144 med maskintrailer, ekipagets vikt vid transport av Stridsvagn 122 är 101,5 ton. Kompaniet har även ett antal lätta transportfordon bestående av Scania P124 med 25-tons maskinsläp.

Sedan sommaren 2011 är kompaniet operativt med GSS/K-personal (kontinuerligt tjänstgörande soldater). Det finns också ett antal GSS/T-befattningar (tidvis tjänstgörande soldater)både inom stab-/trossplutonen och tungtransportplutonerna.

Kompaniet bakgrund

Med erfarenhet från första världskriget byggdes under 1920-talet de första lastbilarna som var avsedda för stridsvagnstransporter. Detta för att kunna göra längre förflyttningar under kortare tid av taktiska orsaker, samt för att slita mindre på stridsvagnarna och på vägarna. Andra faktorer som också spelade in var den minskade mängden drivmedel som gick åt och att besättningarna till stridsvagnarna fick viss möjlighet att återhämta sig.

Syftet är fortfarande gällande och i dag har alla nationer som också har stridsvagnar någon typ av fordon för att transportera dem. Beroende på vägnät, infrastruktur, hotbild, bedömda insatser med mera är det relativt stor skillnad på vilka typer av fordon man använder sig av och hur förbanden är organiserade. USA, Storbritannien, Ryssland, Tyskland med flera använder sig av specialtillverkade fordon, men en stor del använder sig av modifierade versioner av tyngre standardlastbilar.

Sverige har länge haft stridsvagnstransportförband och har likt andra nationer anpassat antalet transportfordon efter antalet stridsvagnar efterhand som organisationer förändrats och omvärlden blivit annorlunda. Med hänsyn taget till detta har även uppgifterna ändrats då antalet Svenska stridsvagnsförband har reducerats. Från början hette det Stridsvagnstransportkompani, numera heter det Tungtransportkompani.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat