42:a mekaniserade bataljonen

42:a mekaniserade bataljonen är ett av Skaraborgs regementes krigsförband. Bataljonen ska kunna verka inom alla konfliktnivåer i och utanför Sverige och upprätthåller en hög beredskap.

Foto: Anders Ekroth/Försvarsmakten

Den mekaniserade bataljonens huvudsakliga fokus är att lösa anfallsuppgifter både under dager och i mörker samt i alla terrängförhållanden. Detta upprätthålls under realistiska och utmanande övningsförhållanden på övnings- och skjutfält samt i moderna simulatorer.

Bataljonen är utrustad med stridsfordon 90 i alla olika varianter, en mängd olika terränglastbilar, bandvagnar, ledningsstödssystem och 12 cm granatkastare. På bataljonen finns en bataljonsstab, ett stabs/granatkastarkompani, ett mekaniserat skyttekompani med deltidssoldater och två mekaniserade skyttekompanier med heltidssoldater, ett trosskompani och ett underställt stridsvagnskompani samt ett underställt tungt transportkompani.

Bataljonen har 300 deltidssoldater och 400 heltidssoldater samt cirka 170 yrkesofficerare och 30 reservofficerare. De tjänstgör inom en mängd olika funktioner som exempelvis besättning till stridsfordon 90, stridsvagn 122, bandvagn, bärgare och lastbilsförare, skyttesoldater, spaning, ledning, stabsassistenter, radaroperatör, granatkastare, underhållstjänst, sjukvård, mekaniker och pionjär. Tidvis och kontinuerligt tjänstgörande civila är i huvudsak medicinalpersonal.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat