41:a mekaniserade bataljonen

41:a mekaniserade bataljonen tillhör Skaraborgs regementes krigsförband. Bataljonen är utrustad bland annat med stridsfordon 90 och ska ha förmåga att kunna verka inom alla konfliktnivåer i och utanför Sverige.

Foto: Försvarsmakten

Den mekaniserade bataljonens huvudsakliga fokus är att lösa anfallsuppgifter både under dag och i mörker samt i alla terrängförhållanden. Detta upprätthålls under realistiska och utmanande övningsförhållanden på övnings- och skjutfält samt i moderna simulatorer.

Bataljonen är helt uppsatt av yrkesofficerare, reservofficerare samt deltidssoldater inom en mängd olika funktioner såsom besättningar till stridsfordon 90, stridsvagn 122, bandvagn, bärgare och lastbilar samt soldater inom skyttetjänst, spaning, ledning, stabsstöd, radaroperatörer, granatkastartjänst, underhållstjänst, sjukvård, teknisk tjänst och pionjärer. Dessutom tillkommer tidvis tjänstgörande civila, i huvudsak läkare och sjuksköterskor.

 

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat