Såtenäs flygplats

Verksamhetshandboken beskriver den verksamhet som kräver Försvarsmaktens flygsäkerhetsinspektions och Transportstyrelsens godkännande. Den reglerar och samordnar flygplatsens verksamheter.