Intag till lärlingsutbildning pausar tills vidare

Det lärlingsprogram som startade 2016 med åtta elever har varit mycket lyckat så här långt. Men på grund av ändrad fokus på verksamheten i Försvarsmakten väljer vi att pausa nya intag från 2017 och framåt. För de elever som påbörjat sin utbildning blir det inga förändringar. De kommer undervisas enligt plan fram till sin student.

Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Som motorman jobbar du både på och under däck. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Med navigation, maskinlära och miljö på schemat redan under gymnasiet vill Försvarsmakten få unga tjejer och killar att få upp ögonen för ett yrkesliv inom militären och närmre bestämt som tekniker ombord på ett av flottans fartyg.

Försvarsmakten behöver tekniker

Väljer du att läsa Lärlingsutbildning Flottan kommer du ha många möjligheter att välja ett arbete inom områden som teknik, maskin, el- och verkstad. I land eller ombord på ett fartyg. Men du kan även läsa vidare till specialistofficer.
en elev som lagar en lampa ombord på ett av flottans fartyg
En lärlingsutbildning innebär att du är ungefär halva skoltiden ute på en arbetsplats tillsammans med yrkesfolk istället för att bara vara på skolan. Det är Sjöstridsskolan inne på Örlogsbasen i Karlskrona som ansvarar för den arbetsplatsförlagda studietiden. Det varierar från vecka till vecka hur mycket tid som du som lärling lägger på arbetsplatsen. Tidvis kan du exempelvis vara ombord på ett fartyg i mer än en vecka, andra perioder är det mer tid i klassrummet.

Antagningskrav
Eftersom avsikten med utbildningen är den ska leda vidare till en anställning i Försvarsmakten, ställs ungefär samma krav som till den militära grundutbildningen. Det betyder att du måste vara svensk medborgare samt ha en god allmän hälsa och god fysik. De elever som bedöms lämpliga blir därför kallade till Försvarsmakten innan antagning för att bland annat göra en hälsoundersökning.

Vill du veta mer, kontakta Sjöstridsskolan på info-sss@mil.se eller
 lars.elmberg@edu.karlskrona.se på af Chapmanskolan.

Kurser, totalt 2500 p Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
El- och verkstadsteknik 100
Grundläggande säkerhet 100
Lasthantering och passagerarsäkerhet 100
Säkerhet och miljö 200
Maskintjänst 1 & 2 600
Fartygsbefäl 100
Maskinbefäl 100
Fysik 1b1 100
Engelska 6 100
Matematik 2a 100
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Sjöstridsskolan
Fakta Sjöstridsskolan
  • Förkortning: SSS
  • Ort: Karlskrona
  • Yrkesofficerare: 212
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 29
  • Civilanställda: 42
  • Reservofficerare: 11
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 87 Uppdrag: Utbilda, träna, bedriva studier och försök samt utveckla taktik och teknik inom sjöstridsområdet.