Utbildningsgrupper Hemvärn I 19

Norrbottens regemente ansvarar sedan 2006 för utbildningen av hemvärnet samt stödet till frivilligorganisationerna i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Hemvärnsförband ur Norrbottens regementes organisation under den internationella övningen Cold Response i Nordnorge. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Sedan 1 januari 2013 är det Militärregion nord som ansvarar för att leda främst bevaknings- och skyddsuppgifter, genomföra civil-militär samverkan samt stöd till samhället. I uppgifternas lösande kan de då föra befälet över såväl krigs- som hemvärnsförband.

Utbildningen vid hemvärnsbataljonerna och stödet till frivilligorganisationerna sker från utbildningsgrupperna. Dessa finns i Kiruna, Boden, Umeå, Östersund och Härnösand.

Utbildningsgruppernas huvuduppgifter är att utbilda hemvärnsförbanden i området och stödja de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet.

Länkar till utbildningsgrupperna:

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund
  • Yrkesofficerare: 489
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 402
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 512
  • Civilanställda: 116
  • Reservofficerare: 683
Så här har vi räknat