Fältjägarbataljonen

Bataljonen är hemmahörande i Jämtlands län. Bataljonen verkar inom och finns representerat i länets samtliga kommuner vilka också är huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen är traditionsbärare för Fältjägarregementet I 5.

Foto: Anders Sjöden/Försvarsmakten

Bataljonens uppgifter är att:

 • I fredstid kunna bevaka och/eller skydda eget förbands verksamhet enligt eget behov, Försvarsmaktens objekt och verksamhet.
 • Kunna ingripa enligt IKFN.
 • Med befintlig förmåga och resurser kunna bistå det övriga samhället och andra myndigheter.
 • Utföra ytövervakning och medverka i incidentberedskap.

Bataljonen är en del av Hemvärnet kallas även 14:e hemvärnsbataljon och innehåller förutom en bataljonsstab med ledningspluton, tre stycken hemvärnsinsatskompanier, ett hemvärnsbevakningskompani samt ett hemvärnsunderrättelsekompani. Dessutom ingår en tolo-grupp och en Hemvärnsmusikkår.

Bataljonen administreras av Fältjägargruppen i Östersund som är en utbildningsgrupp underställd chefen för Norrbottens regemente, I 19. Främsta uppgiften är att utbilda Hemvärnet och stödja de frivilliga försvarsorganisationerna i Jämtlands län. Vid Fältjägargruppen tjänstgör som grund tio officerare och en civil med uppgift att utbilda och stödja cirka 1 100 hemvärnssoldater.

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
 • Förkortning: I 19
 • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund
 • Yrkesofficerare: 489
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 402
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 512
 • Civilanställda: 116
 • Reservofficerare: 683
Så här har vi räknat