Ångermanlandsbataljonen

Den övre bataljonen hemmahörande i Västernorrland har Ångermanlands landskap som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Norrbottens regemente, I 19. Bataljonen är traditionsbärare för Västernorrlands regemente, I 21.

Soldater ur Ångermanlandsbataljonen under krigsförbandsövning. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

Bataljonen är en del av Hemvärnet kallas även 15:e hemvärnsbataljon.

Förbandet innehåller förutom en bataljonstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier samt två hemvärnsbevakningskompanier. Dessutom ingår en flyggrupp, en tolo-grupp, en båtpluton samt en trafikpluton.

Bataljonen administreras av Västernorrlandsgruppen, en av de fem utbildningsgrupper som är underställd chefen för Norrbottens regemente, I 19. Utbildningsgruppen är placerad i Härnösand. Främsta uppgift för utbildningsgruppen är att utbilda Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Härnösands, Sollefteå, Kramfors, Sundsvalls, Timrå, Ånge och Örnsköldsviks kommuner. Vid Västernorrlandsgruppen i Härnösand tjänstgör officerare och civila med uppgift att utbilda och stödja främst hemvärnssoldater.

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund
  • Yrkesofficerare: 489
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 402
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 512
  • Civilanställda: 116
  • Reservofficerare: 683
Så här har vi räknat