Arméns jägarbataljon

Behovet av små självständiga enheter för spaning och strid bakom motståndarens linjer har sina rötter långt tillbaka i tiden. En soldat vid Arméns...

Norrbottens pansarbataljon

Norrbottens pansarbataljon disponerar den modernaste materiel som finns i Försvarsmakten. Pansarbataljonen har tillgång till simulatorer och andra...

Tredje brigadstaben

Tredje brigadstaben är ett av I 19:s insatsförband. Staben utgör ledningsorgan för en brigad som är sammansatt av manöverbataljoner och i förekommande...