Blivande jägar- och förstärkningssoldater tar sig upp mot Sydtoppen på Kebnekaise. Toppbestigningen är en del av deras grundläggande fjällutbildning vid Arméns Jägarbataljon.

Arméns jägarbataljon

Behovet av små självständiga enheter för spaning och strid bakom motståndarens linjer har sina rötter långt tillbaka i tiden. En soldat vid Arméns...

Stridsvagn 122 under skjutning på Tåme skjutfält.

Norrbottens pansarbataljon

Norrbottens pansarbataljon disponerar den modernaste materiel som finns i Försvarsmakten. Pansarbataljonen har tillgång till simulatorer och andra...

Brigadchefen Lars Karlsson samverkar med bataljonschefen Per Carlsson ute i övningsterrängen under Vintersol 2014.

Tredje brigadstaben

Tredje brigadstaben är ett av I 19:s insatsförband. Staben utgör ledningsorgan för en brigad som är sammansatt av manöverbataljoner och i förekommande...