Dalregementsgruppen

Dalregementsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla hemvärnsbataljonen 17:e hemvärnsbataljonen (Dalabataljonen) samt stödja...

Gävleborgsgruppen

Gävleborgsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla en hemvärnsbataljon samt att stödja frivilligorganisationerna i Gävleborgs län...

Livgardesgruppen

Livgardesgruppen har i uppgift att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i västra delen av Stockholms län.

Södermanlandsgruppen

Södermanlandsgruppen lyder under Mellersta militärregionen och har sina expeditions-, förläggnings- och utbildningslokaler i Svältenlägret i Strängnäs...

Södertörnsgruppen

Södertörnsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla två hemvärnsbataljoner. Södertörnsgruppen är samgrupperad med övrig militär...

Upplands- och Västmanlandsgruppen

Upplands- och Västmanlandsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla två hemvärnsbataljoner och ett hemvärnskompani.