ledarskapssatsning över myndighetsgränserna

Chefer som hjälper andra chefer med deras utmaningar och dilemman.
Det är tanken bakom en ledarskapssatsning som är unik på det sätt att den spänner över myndighetsgränserna.

− Den största behållningen är att vi har fått reflektera över problem och dilemman i vardagen, säger Gorm Lundqvist, sektionschef på Lantmäteriet i Kiruna och en av deltagarna.

Pilotprojektet med dialoggrupper startade i slutet av 2015 på initiativ av ett par myndigheter inom sektor 5. Sedan i december har sex olika grupper med 7-8 deltagare vardera träffats omkring en halvdag i månaden. Grupperna är geografiskt fördelade i landet så att det ska vara lätt för deltagarna att ansluta.

Samtliga som deltar är erfarna chefer och i dialoggruppen tar de med sig konkreta utmaningar som de brottas med i sin vardag. Gruppen diskuterar och reflekterar under ledning av två dialoggruppsledare.

− Det handlar inte om att bli serverad lösningar utan att själv reflektera.
Sedan är det också givande att lyssna på när de andra reflekterar över problemet, säger Gorm Lundqvist.

En av de stora fördelarna som han ser med satsningen är att det sker över myndighetsgränserna. I de olika grupperna deltar endast en person per myndighet vilket skapar en trygghet för deltagarna att kunna ta upp vilka dilemman som helst.

För en annan deltagare, Anna Berggrund som är enhetschef på Transportstyrelsen, har det varit värdefullt att även kunna diskutera större organisatoriska och strategiska frågor.

− I min grupp har vi valt att plocka ut och hanterat de frågorna separat. Det känns bra att vi har kunnat ägna tid till det också, säger Anna Berggrund som inte är främmande för att gruppen kommer att fortsätta träffas även efter att pilotprojektet avslutas.

Det är också en av förhoppningarna som initiativtagarna har. Syftet med dialoggrupperna är att ge cheferna individuell utveckling genom dialog och erfarenhetsutbyte. Samtidigt ser man en vinst i att deltagarna bygger nätverk och att satsningen underlättar för rörlighet inom staten.

Det menar Per-Åke Jansson, Lantmäteriet, Louise Moqvist, Transportstyrelsen, Mikael Andersson, Skatteverket, Christina Yngvesson Truedsson, Försvarsmakten och Eva Eriksson på FMV som har initierat satsningen.

− Dialoggrupper är en erkänd metod, det är dessutom en enkel insats att testa. Det behövs inga stora lokaler. Enkelheten och goda erfarenheter gjorde att vi beslutade oss för att testa, säger Mikael Andersson.

− Den bärande idén är att det ska vara kostnadseffektivt och att det ska vara ett lärande och bygga nätverk.

När de funderade vidare på idén så kom också tanken att använda de egna cheferna som dialoggruppledare. Dessa valdes ut och utbildades under hösten 2015. Deras uppgift är inte att lösa problemen utan mer att ”bära fram” dialogen.

En halvtidsutvärdering som gjordes i juni visar att det varit givande även för dialoggruppledarna.

− Jag har tagit med mig metoden i mitt jobb när jag exempelvis för en dialog med medarbetare och kollegor, säger Sara Enbom som arbetar på Skatteverket.

De positiva erfarenheterna gör att nya dialoggrupper kommer att starta under våren 2017.

Både Anna Berggrund och Gorm Lundqvist kan verkligen rekommendera andra att söka. Gorm har gått ett par olika ledarskapsutbildningar men den här satsningen sticker ut på ett positivt sätt.

Från Anna Berggrund kommer dock ett medskick:
− Det är att du tar dig en funderare så att du ger dig möjlighet att prioritera den tid som det kräver, både för din egen skull och för gruppens skull. 

Fakta/Dialoggrupper över myndighetsgränser:

  • Pilotprojektet startade hösten 2015 på initiativ av ett par myndigheter inom sektor 5.
  • Deltagande myndigheter är; Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Lantmäteriet, Kriminalvården, Försvarets Materielverk, Transportstyrelsen, Försvarsmakten, Polisen, Domstolsverket, Regeringskansliet, Försäkringskassan, Kronofogden, Kustbevakningen, Tullverket, SMHI, VTI och Luftfartsverket.
  • I dialoggruppen träffas en grupp på 7-8 chefer från lika många myndigheter under cirka ett års tid. Dialoggruppledare faciliterar dialogen.
  • Syftet är individuell utveckling kopplat till det egna ledarskapet.
  • Nästa omgång startar våren 2017 som administreras av Försvarsmakten.

 

Militärhögskolan Karlberg
Fakta Militärhögskolan Karlberg
  • Förkortning: MHS K
  • Ort: Solna
  • Personal: 200
Så har vi räknat