Utbildningsgrupp Hemvärnet

Livregementets husarer, K 3, ansvarar för att stödja hemvärnsförbanden i Örebro och Värmlands län med resurser för utbildning och administration.

Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

Hemvärnsförbanden är nationella skyddsstyrkor som med kort varsel kan göra insatser i Sverige. Det kan vara att möta väpnat angrepp, hävda vår territoriella integritet och lämna stöd till samhället vid svåra påfrestningar som vid släckning av skogsbränder, skallgång och stormskador. En av hemvärnets viktigaste uppgifter är att skydda samhällets infrastruktur mot sabotage till exempel skydd av energiförsörjning och kommunikation. 

Utbildningsgrupper

På Livregementets husarer finns en utbildningsgrupp, Örebro- och Värmlandsgruppen. Deras uppgift är att stödja hemvärnsförbanden inom respektive yta, område med resurser för  utbildning och administration. De stödjer också de frivilliga försvarsorganisationerna. Personalen i utbildningsgrupperna är fast anställd personal.

I regementets hemvärn ingår också en flyggrupp och Hemvärnsmusikkår Guldsmedshyttan. I övrigt består hemvärnet av insats- och bevakningskompanier med hög färdighet. Respektive grupp har ungdomsverksamhet.

Livregementets husarer - K 3
Fakta Livregementets husarer - K 3
  • Förkortning: K 3
  • Ort: Karlsborg
  • Yrkesofficerare: 256
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 267
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 289
  • Civilanställda: 50
  • Reservofficerare: 246
Så här har vi räknat