Dalregementsgruppen

Dalregementsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla hemvärnsbataljonen 17:e hemvärnsbataljonen (Dalabataljonen) samt stödja...

Gävleborgsgruppen

Gävleborgsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla en hemvärnsbataljon:

Livgardesgruppen

Livgardesgruppen har i uppgift att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i västra delen av Stockholms län.