Jubileumsåret kommer uppmärksammas genom olika aktiviteter. Firandet har anpassats efter rådande pandemi och samtliga aktiviteter kommer genomföras i enlighet med Folkhälsomyndigheten och Försvarsmaktens riktlinjer.

Programmet kan komma att justeras ytterligare med anledning av Covid-19.

 

Krans vid minnessten, Livgardet.
Bild från en tidigare kransnedläggning. Vid minnessten utanför Kavallerikasern, Livgardet. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten

AKTIVITETER OCH FIRANDE UNDER JUBILEUMSÅRET

14 januari - Livgardets födelsedag

  • Kransceremoni för att uppmärksamma Livgardets 500 år vid Gustaf Adolfskyrkan. 

  • Högtidlighållande i Mora, där vår historia tog sin början. I och med Livgardets 500 år firar även armén 500 år. I denna ceremoni deltog arméchefen och delar av musikkår från Livgardet.

Film från 14 januari 2021 och högtidlighållandet
av Livgardets födelsedag, vid Livgardets gamla
regementskyrka, Gustaf Adolfskyrkan på
Östermalm i Stockholm. 

4 september Regementets dag i Kungsängen

I september öppnar Livgardet upp grindarna för att fira tillsammans med allmänheten under en heldag. Det blir en ordentlig födelsedagsparad. Dessutom kan besökarna bland annat titta in i regementsmuseet, provåka fordon, testa utrustning och materiel.

Jubileumskonsert sänds i SVT

En jubileumskonsert som genom en militärmusikalisk föreställning beskriver Livgardets historia kommer sändas i SVT under hösten 2021. Försvarsmaktens tre professionella musikkårer: Livgardets dragonmusikkår, Arméns musikkår och Marinens musikkår deltar i programmet.

Läs mer: Vår historia - 500 år i rikets tjänst

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 550
Så har vi räknat