Jubileumsåret kommer uppmärksammas genom olika aktiviteter. Firandet har anpassats efter rådande pandemi och samtliga aktiviteter kommer genomföras i enlighet med Folkhälsomyndigheten och Försvarsmaktens riktlinjer.

Programmet kan komma att justeras ytterligare med anledning av Covid-19.

 

Krans vid minnessten, Livgardet.
Bild från en tidigare kransnedläggning. Vid minnessten utanför Kavallerikasern, Livgardet. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten

AKTIVITETER OCH FIRANDE UNDER JUBILEUMSÅRET

14 januari - Livgardets födelsedag

  • Kransceremoni för att uppmärksamma Livgardets 500 år vid Gustaf Adolfskyrkan. 

  • Högtidlighållande i Mora, där vår historia tog sin början. I och med Livgardets 500 år firar även armén 500 år. I denna ceremoni deltog arméchefen och delar av musikkår från Livgardet.

Film från 14 januari 2021 och högtidlighållandet
av Livgardets födelsedag, vid Livgardets gamla
regementskyrka, Gustaf Adolfskyrkan på
Östermalm i Stockholm. 

Regementets dag i Kungsängen

Evenemanget är inställt med anledning av pandemin. Livgardet planerar för att genomföra Regementets dag under våren 2022.

Jubileumskonsert

En jubileumskonsert som genom en militärmusikalisk föreställning beskriver Livgardets historia genomförs under hösten 2021. Försvarsmaktens tre professionella musikkårer: Livgardets dragonmusikkår, Arméns musikkår och Marinens musikkår deltar i programmet.

Läs mer: Vår historia - 500 år i rikets tjänst

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 550
Så har vi räknat