Gävleborgsbataljonen

Gävleborgsbataljonen, eller 18:e hemvärnsbataljonen som den också kallas, är hemmahörande i Gävleborg med länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livgardet. Bataljonen är traditionsbärare för Hälsinge regemente, I 14.

Krigsförbandsövning med Gävleborgsbataljonen. Foto: David Gernes/Försvarsmakten

Bataljonen som del av Hemvärnet innehåller förutom en bataljonstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier samt ett hemvärnsbevakningskompani. Dessutom ingår en flyggrupp, en båtpluton och en musikkår.

Bataljonen administreras av Gävleborgsgruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen för Livgardet. Utbildningsgruppen är placerad inom Hälsinge regementes gamla kasernområde i Gävle och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Gävleborgs län samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat