Dalabataljonen

Dalabataljonen, eller 17:e hemvärnsbataljonen som den också kallas, bildades i sin nuvarande form 1 januari 2011. Bataljonen är hemmahörande i Dalarna med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livgardet. Bataljonen är traditionsbärare för Dalregementet, I 13.

Foto: Dalregementsgruppen/Försvarsmakten

Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller en bataljonsstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier samt ett hemvärnsbevakningskompani. Dessutom ingår en
flyggrupp, en pionjärpluton och en musikkår.

Bataljonen administreras av Dalregementsgruppen - en utbildningsgrupp underställd chefen för Livgardet. Utbildningsgruppen är placerad i Falun och dess främsta uppgift är att utbilda Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Dalarnas län. Vid gruppen tjänstgör officerare och civila. Dalregementsgruppen bildades år 2000 när Dalregementet lades ner. De första fem åren lydde man under Mellersta Militärdistriktet i Strängnäs. Sedan 1 januari 2006 är Dalregementsgruppen en del av Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm.

 

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat