grundutbildning vid 13:e säkerhetsbataljonen

För att kunna arbeta som soldat/sjöman, hemvärnssoldat eller officer behöver du genomföra militär grundutbildning. Från och med 2018 omfattas alla som genomför utbildningen av lagen om totalförsvarsplikt.

Blivande soldater under sin grundutbildning. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Regeringens beslut att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra militär grundutbildning innebär att vi i Sverige nu har ett system som kombinerar frivillighet med plikt. Du kan alltså bli uttagen med plikt om du är 18 år eller söka frivilligt till Försvarsmakten om du inte blir uttagen med plikt eller om du är 19 år eller äldre.

Upplägget på grundutbildningen

Den militära grundutbildningen är antingen nio eller elva månader beroende på uttagning och omfattar grundläggande militär utbildning, befattningsutbildning och förbandsutbildning/grundläggande krigsförbandsövning. De individer som genomför elva månader genomför även en gruppbefälsutbildning alternativt en längre befattningsutbildning för specialistbefattningar.

Soldatutbildningen

Grundutbildningen inleds med tre månader grundläggande militär utbildning. Under den grundläggande militära utbildningen lär du dig bland annat exercis, skjuta, leva i skogen, sjukvård samt ta hand om sig själv och din utrustning. Efter det kliver du in i ett gruppskede där du får lära dig att strida i grupp. Under denna tid får du även utveckla dina kunskaper inom bland annat minor, pansarskott med mera. Här kommer även din befattningsutbildning mot exempelvis granatgevärsskytt att genomföras. Nästa steg är att gruppen kommer att börja träna för att lära sig strida som en del av en pluton. Det sista steget är en stor övning där individens och förbandets kunskaper övas och testas.

Vad händer efteråt?

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat söker du anställning som heltids- eller deltidsanställd soldat vid någon av bataljonens enheter. Anställningen inleds med en provanställning om sex månader.

Anställningen är tidsbegränsad till inledningsvis åtta år med en möjlighet på upp till fyra års förlängning.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 550
Så har vi räknat