Elias är bekämpningsassistent

- Livgardet är en nice arbetsplats, närheten till Stockholm är super och stämningen på 12:e motoriserade skyttebataljonen är god. ”Värnpliktsattityden” är borta. Idag har vi kvar disciplinen men behandlar varandra som arbetskamrater, säger Elias Kauppi.

21-åriga Elias Kauppi har jobbat på Livgardet sedan 2014. Foto: Daniel Engelberg/Försvarsmakten

Elias har gjort sin grundläggande militära utbildning (GMU), sin fortsatta soldatutbildning (FSU) och sin befattningsutbildning (BFU) på Livgardet. Idag har han titeln bekämpningsassistent.

- Mitt jobb som bekämpningsassistent är att hålla koll på artillerielden, alltså den indirekta elden. Vem som får skjuta, vart det skjuts och vilka som står i tur för att skjuta. Jag ska även hålla koll på hur mycket ammunition mina arbetskamrater har kvar, säger Elias. 

I rollen som bekämpningsassistent är det mycket att hålla ordning på. 

- Jag sitter med flera radioapparater och fältdatorer och passar näten. Där sorterar jag inkomna meddelanden och ser till att rätt person får rätt information. Vi grupperar nära ”frontlinjen” där striden förs för att få en så god överblick som möjligt samt att lättare kunna prata med chefer än att göra det över radio. Detta kallas för främre ledningsgrupp.

Men alla dagar tillbringas inte på övnings- och skjutfälten. I jobbet ingår också att öva på att läsa kartor och träna radiokunskap. Sedan finns det dagar då han och jobbarkompisarna tar hand om bataljonens fordon, vårdar materiel, sitter i vakten och inventerar materiel. 

- De sakerna är kanske inte är så roliga men det går i perioder och sakerna  måste göras. Utbildningssättet på bataljonen ligger nära vår uppgift och jag känner att vi gör relevanta saker. 

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat