Mathias är fältarbetssoldat och förare

Mathias är den som kör, tar hand om och ansvarar för en av bataljonens terrängbilar. En av hans arbetsuppgifter är att se till att bilen alltid är i...

Elias är bekämpningsassistent

- Livgardet är en nice arbetsplats, närheten till Stockholm är super och stämningen på 12:e motoriserade skyttebataljonen är god....