Grundutbildning vid 12:e motoriserade skyttebataljonen

För att kunna arbeta som soldat/sjöman, hemvärnssoldat eller officer behöver du genomföra militär grundutbildning. Från och med 2018 omfattas alla som genomför utbildningen av lagen om totalförsvarsplikt.

Regeringens beslut att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra militär grundutbildning med värnplikt innebär att vi i Sverige nu har ett system som kombinerar frivillighet med plikt. Du kan alltså bli uttagen med plikt om du är 18 år eller söka frivilligt till Försvarsmakten om du inte blir uttagen med plikt eller om du är 19 år eller äldre.

upplägget på utbildningen

Utbildningen bedrivs mellan 9-11 månader beroende på uttagning och omfattar grundläggande militär utbildning, befattningsutbildning och förbandsutbildning. De kategorierna som genomför 11 månader genomför även en gruppchefsutbildning alternativt en längre befattningsutbildning där tjänsten så kräver. Detta kan till exempel vara förare och skyttar till pansarterrängbilar eller mekaniker.

Soldatutbildningen

Den 12:e motoriserade skyttebataljonen har ett tydligt fokus mot infanteristrid. Bataljonen transporteras i pansarterrängbilar beväpnade med tunga kulsprutor men uppnår i huvudsak verkan avsuttet med burna vapensystem som eldhandvapen, pansarskott, granatgevär, kulsprutor, robotar och olika typer av minor. Bataljonen understöds av eget bataljonsartilleri med granatkastare. Detta innebär att utbildningen omfattar personlig färdighet, vapenutbildning, fordonsutbildning samt stridsutbildning. Som enskild soldat fyller man en viktig pusselbit för att helheten skall fungera.

Med anledning av bataljonens geografiska gruppering i anslutning till Stockholm kommer strid i bebyggelse att utgöra en naturlig del av innehållet i soldatutbildningen. Under grundutbildningen kommer soldatutbildningen fokusera på den avsuttna striden men även att hantera den komplexa striden i bebyggelse. Träningen sker stegrande genom personlig träning, träning i grupp och pluton samt mot kompani som ett system. Träningen avslutas med den krävande övningen Operation Stockholm.

vad händer efteråt?

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat söker du anställning som deltidsanställd soldat för inplacering vid någon av bataljonens avdelningar. Bataljonens avdelningar är: 120:a stabs- och understödskompaniet, 121:a, 122:a och 123:e skyttekompaniet samt 124:e trosskompaniet. Anställningen är begränsad i tid, inledningsvis till 6-8 år med en möjlighet till förlängning upp till maximalt 16 år.

Förutom en eventuell anställning som soldat kommer det efter utbildningen att finns möjligheter att kunna söka sig vidare som taktisk- eller specialistofficer inom Försvarsmakten, antingen som heltidsanställd eller deltidsanställd.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 550
Så har vi räknat