Grundutbildning vid  11:e militärpolis-bataljonen

För att kunna arbeta som soldat/sjöman, hemvärnssoldat eller officer behöver du genomföra militär grundutbildning. Från och med 2018 omfattas alla som genomför utbildningen av lagen om totalförsvarsplikt.

Under den militära grundutbildningen får rekryterna vid 11:e militärpolisbataljonen prova på att bada i isvak. Anledningen är att soldaten behöver kunskapen hur man gör om man mot förmodan skulle gå genom isen. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Regeringens beslut att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra militär grundutbildning innebär att vi i Sverige nu har ett system som kombinerar frivillighet med plikt. Du kan alltså bli uttagen med plikt om du är 18 år eller söka frivilligt till Försvarsmakten om du inte blir uttagen med plikt eller om du är 19 år eller äldre.

soldatutbildningen

För att bli antagen till militär grundutbildning vid 11:e militärpolisbataljonens grundutbildningsskvadronen  behöver du genomföra mönstring vid Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet (TRM). För vissa befattningar krävs att du dessutom genomför en så kallad kompletterande prövning. Du kommer att genomföra fystester för att bedöma din styrka och uthållighet samt tester som bedömer din lämplighet i övrigt samt intervju.

Den militära grundutbildningen börjar med grundläggande militärutbildning som är likadan i hela försvarsmakten. Den är 12 veckor lång och fokuserar på att utbilda dig till att bli en soldat ingående i en grupp om ca åtta-tio personer. Efter den första delen påbörjas nästa del som ger dig din profession genom fortsatt soldatutbildning samt befattningsutbildning. Denna del varierar i längd beroende på befattningslinje mellan 10-20 veckor. Avslutningsvis genomförs en förbandsträning med en avslutande slutövning. De flesta befattningar på 11:e militärpolisbataljonen innebär att du genomför 11 månaders grundutbildning.

När du blivit antagen till grundutbildningen kommer du att matchas mot den befattning som passar dig bäst utifrån ovan nämnda tester. Aktuella befattningar är militärpolis, logistiksoldat, lednings- och sambandssoldat, stabsassistent och mekaniker.

vad händer efteråt?

Efter genomförd och godkänd grundutbildning kan du söka anställning på bataljonen mot den befattning som du har utbildats till. På bataljonen finns många andra befattningar som du också kan söka till och utbildas mot efter intern antagning. Några av dessa är militärpolis, utredare, hundförare, personskyddssoldat, stabsassistent, logistiksoldat, lednings- och sambandssoldat, mekaniker och stridssjukvårdare.

Med anställning följer krav på tjänstgöring i utlandet utifrån Försvarsmaktens behov.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 550
Så har vi räknat