Tips och råd till dig som fodervärd

Detta informationspaket är en del av arbetet med att ge våra fodervärdar bra förutsättningar för en trevlig tid tillsammans med Försvarsmaktens valpar.

Informationspaketet är tillgängligt för alla, inte bara våra fodervärdar, då vi tror att alla hundägare kan hitta något som är nyttigt för dem. För våra fodervärdar som också deltar i fodervärdsträffarna och får både teori och praktik tror vi nyttan av detta informationspaket blir stor.

Så använder du informationspaketet

Nedan finns fyra länkar, när du klickar på en av dessa så öppnas ett nytt fönster alternativt en ny flik beroende på vilken webbläsare och vilka inställningar som den har på din dator. Kapitlet börjar automatiskt spela i det fönstret.

Varje kapitel är uppdelat i mindre sektioner och uppspelningen stannar efter varje sektion. Starta nästa sektion i kapitlet genom att trycka på framåtpilen i nedre högra hörnet.

När kapitlet är slut kommer du vidare genom att leta upp detta fönster och klicka på det kapitel du vill starta.

Kapitel ett: Du som väntar på valp
Detta kapitel handlar om hur du kan förbereda dig och din omgivning för att få hem en valp

Kapitel två: När du fått hem valpen
Detta kapitel handlar om hur valpen utvecklas under tiden den är hos dig

Kapitel tre: Hundens hälsa
Detta kapitel handlar om mat, motion och akut ohälsa

Kapitel fyra: Ditt avtal med Försvarsmakten 
Detta kapitel belyser avtal, lagar och regler

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat