Utbildningsavdelningen

Vid utbildningsavdelningen i Sundby utanför Livgardet i Kungsängen bedrivs i första hand ekipageutbildning till de kontinuerligt tjänstgörande krigsförbanden. Både patrull- och sökhundsekipage utbildas här. Avdelningen håller även andra yrkes- och befattningskurser inom hundtjänst, till exempel instruktörskurs, grundkurs samt fördjupningar.

Utbildningsavdelningens uppgifter

I korta drag har Utbildningsavdelningen i uppgift att:

  • Bedriva central hundekipageutbildning.
  • Genomföra yrkes och befattningskurser (YBK) inom hundtjänst i Försvarsmakten.
  • Lämna stöd till krigsförbandens hundtjänst avseende utbildning.
  • Genomföra utbildningsmöten inom hundtjänst i Försvarsmakten.
Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 550
Så har vi räknat