Utbildningsavdelningen

Vid utbildningsavdelningen i Sundby utanför Livgardet bedrivs i första hand ekipageutbildning till krigsförbanden. Både patrull- och sökhundsekipage utbildas här. Avdelningen håller även andra utbildningar inom hundtjänst, till exempel instruktörskurs, grundkurs samt fördjupningar.

Utbildningsavdelningens uppgifter

I korta drag har Utbildningsavdelningen i uppgift att:

 • Bedriva central hundekipageutbildning.
 • Genomföra yrkes och befattningskurser (YBK) inom hundtjänst i FM.
 • Genomföra behörighetsprov för ekipage.
 • Lämna stöd till krigsförbandens hundtjänst avseende utbildning.
 • Lämna stöd till Hemvärnet samt Svenska brukshundklubben (SBK) inom hundtjänst.
 • Genomföra utbildningsmöten inom hundtjänst i FM.
Livgardet
Fakta Livgardet
 • Förkortning: LG
 • Ort: Kungsängen
 • Yrkesofficerare: 448
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
 • Civilanställda: 334
 • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat