Stabsavdelningen

Stabsavdelningens har två huvuduppgifter. den ena är att handlägga huvuddelen av hundtjänstfrågorna i FM. I den uppgiften ingår även planering på kort och lång sikt för hela hundtjänsten. Den andra huvuduppgifter innebär att stabsavdelningen utgör central prov- och försöksledare för hundtjänsten.

Verksamhetsutveckling

I rollen som central prov- och försöksledare är det FHTEs uppgift att bereda och initiera försök med till exempel materiel, fordon, hundförarutrustning, samt ta fram handböcker och andra styrdokument för hundtjänsten. Inom området utveckling av materiel sker samverkan med Försvarets materielverk och förband som bedriver hundtjänst.

Forskning

För att hundtjänsten ska stå på en vetenskaplig grund bedriver FHTE forskning tillsammans med FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Forskningen har skett mestadels inom min- och explosivämnessöksområdet.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat