Stabsavdelningen

Stabsavdelningens har två huvuduppgifter. Ett, att handlägga huvuddelen av hundtjänstfrågorna i FM. I uppgifterna innefattas även planering på kort och lång sikt för hela hundtjänsten. Bland annat handläggs Sveriges bidrag i hundtjänstfrågor inom det nordiska försvarssamarbetet NORDECFO. Två, så utgör stabsavdelningen central prov- och försöksledare för hundtjänsten.

Verksamhetsutveckling

I rollen som central prov- och försöksledare är det vår uppgift att bereda och initiera försök med t.ex. materiel, fordon, hundförarutrustning m.m., samt ta fram handböcker och andra styrdokument för hundtjänsten. Inom området utveckling av materiel samverkar vi med FMV och förband som bedriver hundtjänst.

Forskning

För att hundtjänsten ska stå på en vetenskaplig grund bedriver FHTE forskning tillsammans med FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Forskningen har skett mestadels inom min- och explosivämnessöksområdet.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat