Hundavdelningen

Vid hundavdelningen i Märsta tränas patrull-, ammunitions-, narkotika- och vapensökande hundar åt Försvarsmaktens krigsförband.

Hundavdelningens uppgifter


I korta drag har hundavdelningen i uppgift att:

 • Grunddressera hundarna
 • Upprätta kvalitetsmål när det gäller grunddressyr av hundar
 • Upprätta produktions- och dressyrplaner
 • Ansvar för provperioden. Efter lämplighetstestet genomgår hundarna en så kallad provperiod, där man tittar närmare på deras egenskaper.
 • Genomföra delprov och slutprov i dressyr av hundar tillsammans med förbandet som tar emot hunden
 • Följa upp genomförd dressyr med prognoser varje månad

Veterinär

På hundavdelningen finns även en veterinär. Veterinären har ansvar för att undersöka och behandla alla Försvarsmaktens tjänstehundar och ger även rådgivning när det behövs.

Livgardet
Fakta Livgardet
 • Förkortning: LG
 • Ort: Kungsängen
 • Yrkesofficerare: 448
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
 • Civilanställda: 334
 • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat