Stödenheten

Stödenheten (StödE) utbildar och följer upp verksamheten inom ett antal specialområden. Enheten har specialistkompetens inom till exempel idrott och friskvård, sjukvård, fordons- och motormekanik, logistik, förarutbildning och vapen.

Här utbildas soldater, officerare, specialistofficerare och civilanställda inom de olika specialområdena. Kadetter på specialistofficersutbildningen genomför utbildning i sjukvårdstjänst, förare på förbanden utbildas i fordonstjänst och förbandens mekaniker utbildas i att laga och vårda fordon och soldater utbildas i strid.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat