Signalbataljonen

Signalbataljonens huvuduppgift är att genomföra grundutbildning av rekryter vid Ledningsregementet för att kunna bemanna krigsförband. Bataljonens anställda soldater och yrkesofficerare upprätthåller beredskap och genomför insatser både nationellt och internationellt.

Krigsförbanden som bataljonen ansvarar för stödjer ledning av andra förband genom att upprätta samband och ledningsplatser för staber. Beroende på förutsättningar, behov och avstånd mellan förband används allt från små handburna system till tunga system, monterade i master och torn. Förbanden är specialiserade på avancerade sambands- krypto- och informationssystem, datornätverk och på ledningsplatser i fält.

I krigsförbanden finns också allt som behövs för att få förbandet att fungera. Kockar som lagar mat, mekaniker som reparerar utrustning, sjukvårdspersonal och förare som kör ut drivmedel och mat. I krigsförbanden infår allt från bandvagnar och stridsfordon till terränggående lastbilar. Förbanden har även förmåga att skydda de staber de stödjer och de system som upprättas.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat