Teknik- och vidmakthållandekontor tvk Ledsyst

TVK Ledsyst uppgift är att proaktivt samordna drift, förvaltning och underhåll av Försvarsmaktens ledningsstödssystem, strömförsörjningssystem, IT-infrastruktur och IT-tjänster samt utveckla Försvarsmaktens interna försvarssystem.

Foto: Bezav Mahmoud/Försvarsmakten
Foto: Bezav Mahmoud/Försvarsmakten
Foto: Bezav Mahmoud
Foto: Försvarsmakten

TVK Ledsyst har ansvar för alla tekniska delar av Försvarsmaktens ledningssystem. Exempel på system är stridsledningscentraler, Försvarsmaktens telenät, radarstationer, arméns radioutrustning, affärssystemet Prio (SAP) och Sweccis (Swedish Command and Control Information System).

TVK Ledsyst genomför också ny- och vidareutveckling av system, exempelvis Teknisk Bevakning och intranätet Emilia.

TVK Ledsyst funktionsleds av Försvarsmaktens högkvarter. Enheten har cirka 150 befattningar med huvudsaklig lokalisering i Enköping.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat