Om Ledningsregementet

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband som stödjer armén, marinen och flygvapnet inom ledning, samband, telekrig, psykologiska operationer och meteorologi- och oceanografi.

Ledningsplatsbataljonen

En militär operation kan genomföras på flera sätt; med hjälp av förband på marken, i luften eller till sjöss. Olika operationer kräver olika typer av soldater, utrustning och strategier. Chefen måste kunna leda sina förband och se till att de beslut som fattas når hela vägen fram. Det är också viktigt att få information från fältet för att kunna fatta korrekta beslut. Till detta krävs ledningssystem. De baseras på till exempel tele-, radio- eller datakommunikation och upprättas på en ledningsplats, som kan vara i ett tält, en container eller ett splitterskyddat fordon för snabb förflyttning.

Stridsfoto

Stridsfotoavdelningen är en nationell strategisk resurs. Förbandet dokumenterar Försvarsmaktens verksamhet i Sverige och utomlands genom film- och stillbildsfotografering.

Sambandsbataljonen

För att kunna leda operationer i områden där telekommunikationen är dålig eller saknas helt krävs militära sambandssystem. Genom radio, radiolänksystem, data- och satellitkommunikation kan chefen få en bra bild av läget och ge order till sina enheter. I internationella operationer där avstånden mellan camper ofta är långa, krävs även att man ansluter sig till strategiska system  - som Internet eller det publika telefonnätet.

Telekrigbataljonen

Telekrig är en verksamhet med avancerade tele- och datatekniska system som används för att upptäcka, kartlägga och lägesbestämma motståndare, inhämta underrättelser och störa kommunikation. Grunden i telekrigbataljonens arbete är signalspaning, det vill säga att utnyttja en motståndares signalering till att skapa underrättelser. Signalspaningen kan bestå av att avlyssna kommunikation mellan motståndare och att lägesbestämma dem genom pejling. De underrättelser som skapas ska göra det möjligt för en taktisk chef att ligga steget före och fatta kloka beslut.

Telekrig Stödenhet (TKSE)

Vid Ledningsregementet finns Telekrig Stödenhet. TKSE, som stödjer insatsförbanden genom att sammanställa ett bibliotek med signaler som används för att tolka den information som inhämtas eller aktivera motmedel. Deras signalbibliotek används till både fartyg, flygplan och fordon av olika slag.

Psykologiska operationer

Psykologiska operationer har som mål att påverka beteenden och attityder hos  målgrupper i ett konfliktområde. Exempel på önskat beteende är att aktörer röstar i ett politiskt val, rapporterar säkerhetshotande verksamhet, avbryter stridshandlingar eller överlämnar vapen till säkerhetsstyrkor. Kommunikationskanaler som kan användas för att nå ut med budskap är främst möten och samtal, men även tryckta produkter och radiosändningar.

Meteorologi- och oceanografi

Meteorologi- och oceanograficentrum arbetar dygnet runt med att producera väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov. Produkterna används sedan för att planera och genomföra övningar och insatser både i Sverige och internationellt. Det produceras även prognoser gällande förhållanden på och under havsytan.

Teknik- och Vidmakthållandekontor Ledningssystem

Teknik- och Vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) tillhör Ledningsregementet och funktionsleds av Försvarsmaktens högkvarter. Enheten har 120 befattningar med lokalisering i Enköping och Stockholm.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat