Södermanlandsgruppen

Södermanlandsgruppens medarbetare utbildar och ger stöd i administration, logistik samt rekrytering till hemvärnet i Södermanlands län.

Södermanlandsgruppens expeditions-, förläggnings- och utbildningslokaler finns i Eldsundsviken, Strängnäs Foto: Pontus Stenberg/Försvarsmakten

Utbildningsgruppen lyder under Ledningsregementet och har sina expeditions-, förläggnings- och utbildningslokaler i Svältenlägret, Strängnäs. Dess viktigaste uppgifter är att genomföra utbildning av hemvärnsbataljonen och stödja ungdomsverksamhet samt de frivilliga försvarsorganisationerna. Därutöver skall den också genomföra totalförsvarssamverkan och stödja säkerhetstjänsten inom Södermanland.

Hemvärnet i Södermanland består av Södermanlandsbataljonen / 27:e hemvärnsbataljonen. I bataljonen finns två insatskompanier, ett bevakningskompani, en båtpluton samt en flyggrupp.

Förbandet kan lösa uppgifter på marken, i luften samt i marin miljö. Totalt finns ca 500 hemvärnssoldater i Södermanland.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Yrkesofficerare: 506
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 387
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 196
  • Civilanställda: 243
  • Reservofficerare: 252
Så här har vi räknat