Hemvärnet på Ledningsregementet

Ledningsregementets hemvärnssoldater är organiserade i hemvärnsbataljoner, insatskompanier, bevakningskompani och underrättelsekompani och utbildas av Upplands- och Västmanlandsgruppen samt Södermanlandsgruppen. Även tre av Hemvärnets musikkårer tillhör regementet.

Hemvärnet skyddar, bevakar, ytövervakar och stödjer samhället vid svåra påfrestningar. I Försvarsmaktens insatser vid exempelvis skogsbränder, översvämningar och eftersök/skallgång är det ofta hemvärnssoldater som gör jobbet. Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna är ett frivilligt förband i insatsorganisationen som finns över hela landet. I enheterna ingår förutom personal som gjort värnpliktsutbildning en stor andel specialister rekryterade och utbildade av frivilliga försvarsorganisationerna. I Hemvärnet ingår också ett antal musikkårer. Musikerna i hemvärnets musikkårer är också frivilliga.

Hemvärnet utvecklar ett mycket gott kamratskap eftersom man svetsas samman genom förbandsövningar, utbildningar och olika gemensamma aktiviteter. Inom hemvärnet är sociala relationer och starka vänskapsband ett bra komplement till militära förordningar och reglementen.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Yrkesofficerare: 506
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 387
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 196
  • Civilanställda: 243
  • Reservofficerare: 252
Så här har vi räknat