21:a ingenjörbataljon

21:a ingenjörbataljon är ett av Göta ingenjörregementes krigsförband. I bataljonen ingår fyra kompanier med olika inriktning; 211:e stab- och...

22:a ingenjörbataljon

22:a ingenjörbataljon är ett av Göta ingenjörregementes krigsförband. I bataljonen ingår fyra kompanier med olika inriktning; 221:a stab- och...

33:e hemvärnsbataljon

Norra Smålandsbataljonens, 33:e hemvärnsbataljons område omfattar Jönköpings län, majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom...