Ingenjörsoldat.

21:a ingenjörbataljon

21:a ingenjörbataljon är ett av Göta ingenjörregementes krigsförband. I bataljonen ingår fyra kompanier med olika inriktning; 211:e stab- och...

Däcksbro 200 som färja.

22:a ingenjörbataljon

22:a ingenjörbataljon är ett av Göta ingenjörregementes krigsförband. I bataljonen ingår fyra kompanier med olika inriktning; 221:a stab- och...