Skjutfält och avlysningar

Här hittar du aktuell information om Eksjö garnisons skjut- och övningsfält i Eksjö och Skillingaryd.

Ing 2 har tillgång till två miljöprövade övnings och skjutfält, i Eksjö respektive Skillingaryd. Inom ramen för vårt miljötillstånd genomför vi unika övningar och utbildningar inom fältarbetsfunktionen. På övningsfälten kan också andra förband öva sin förmåga och vid större övningar ger exempelvis närheten till Hagshult flygbas ytterligare möjligheter.

 

Kontakt

 

Eksjö

Michael Liljemark
Telefon: 0381‐182 58
E‐post: eksjo-skjutfalt@mil.se

 

Skillingaryd

Jonas Wassborg
Telefon: 0381-182 11
E-post: skillingaryd-skjutfalt@mil.se

 

I pdf-dokumenten nedan kan du se när det är tillträdesförbud på de olika områdena.

OBSERVERA! Tillträdesförbuden kan ändras under veckorna, men skjutvarningstavlorna och vägbommarna gäller alltid i första hand!

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 500
Så har vi räknat