Repetitionsutbildning 2022

För dig som blivit kallad att genomföra repetitionsutbildning vid Göta ingenjörregemente, Ing 2 under 2022 finns här samlad information som uppdateras vid behov.

Inskjutning av vapen vid repetitionsutbildning vid Göta ingenjörregemente.
Inskjutning av vapen vid repetitionsutbildning vid Göta ingenjörregemente.
Inskjutning av vapen under repetitionsutbildning vid Göta ingenjörregemente. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

Anledningen till att du blivit kallad till repetitionsutbildning under 2022 är att Försvarsmakten ska kunna upprätthålla förmågan i krigsförbanden. Efter genomförd repetitionsutbildning kommer du att krigsplaceras i ytterligare tio år vid något av Försvarsmaktens krigsförband.

Repetitionsutbildningen är uppdelad i två delar där du under den första delen är inkallad under ett dygn, vecka 22. Vid den andra delen rycker du in lördagen den 17 september och rycker ut fredagen den 23 september.

Under första delen, kallad inmönstringsövning kommer fokus vara på säkerhetsprövningsintervju men även innehålla uthämtning och kontroll av personlig utrustning, försvarsupplysning och fysisk träning.

Inmönstringsövning vecka 22

Du är inkallad ett dygn under vecka 22, vilket datum som gäller för dig framgår av kallelsen från Plikt- och prövningsverket. På inkallningsdagen ska du vara på plats senast klockan 12.00 i entrén på Soldathemmet Grenadjären, Stockholmsvägen 35.

Ankommer du med kollektivtrafik har du en promenad om cirka 20 minuter från stationen till Soldathemmet. I nära anslutning till Soldathemmet och regementet finns en stor parkering där du kan ställa din bil kostnadsfritt.

Inför inmönstringsövningen har du i ett av breven fått uppmaningen att fylla i bifogade blanketter om uniformsmått, närmast anhörig samt kontaktuppgifter till dig och eventuell kostavvikelse.

Du ska ta med dig giltig id-handling, träningskläder för utomhusbruk, hygienartiklar och handduk. Om du har handlingar såsom förarbevis och utbildningsintyg från tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten önskar vi att du tar med dessa, även om giltighetstiden gått ut.

Repetitionsutbildning 17-23 september

Under den här perioden genomförs repetitionsutbildningen som bland annat kommer innehålla grundläggande soldatkunskaper och förmåga att agera i grupp.

Kontakta oss

Har du frågor kontaktar du oss via ing2-ru@mil.se, kontaktperson Ida Freid.

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat