Försvarsmaktsråd Småland

Vi vill skapa goda förutsättningar för våra anställda deltidssoldater att hitta en andra arbetsgivare, och även för våra heltidssoldater att få utbildning eller arbete efter tiden i Försvarsmakten. Därför samarbetar Ing 2 i Försvarsmaktsråd Småland med det omgivande samhället, inte minst näringsliv, högskola och kommuner – ett nätverk för att stärka Försvarsmaktens tillväxt och utveckling och som därmed bidrar till en positiv samhälls- och näringslivsutveckling i Småland.

En soldat är en pålitlig individ som är ansvarstagande och lojal, stresstålig och ordningsam, säkerhetsmedveten och lever Försvarsmaktens Värdegrund. En individ med utvecklad specifik yrkeskompetens vilken är användbar civilt. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Soldaten i fokus

Soldater vid Ing 2 ska kunna kvalitetssäkras med varumärket Soldat. En soldat är en pålitlig individ som är ansvarstagande och lojal, stresstålig och ordningsam, säkerhetsmedveten och lever Försvarsmaktens Värdegrund. En individ med utvecklad specifik yrkeskompetens vilken är användbar civilt.

Försvarsmaktsråd Småland

Försvarsmaktsråd Småland bildades genom att ett styrdokumentet med avsiktsförklaring undertecknades den 16:e september 2013 på Länsresidenset i Jönköping. De undertecknande parterna, vilka också är representerade i rådets ledningsgrupp, är.

Landshövdingen i Jönköpings län, ordförande i rådet
Chefen för Ing 2
Chefen för SWEDEC
Företrädare för Eksjö kommun
Regionstyrelsens ordförande, Regionförbundet Jönköpings län,
Regionchefen för Företagarna i Jönköping län
Ordföranden för Handelskammaren i Jönköpings län
Arbetsförmedlingen i Småland
Rektorn för Högskolan i Jönköping

Rådet ska vara en plattform för att driva ut­vecklingsfrågor och hitta samverkansformer som syftar dels till att stärka Försvars­maktens fortsatta tillväxt, dels till att bidra till en positiv samhälls- och näringslivs­ut­veckling. Inledningsvis tar Försvarsmaktsråd Småland sitt avstamp i Jönköpings län men målsättningen är att samarbetsorganisationen under 2015 ska utvecklas för att omfatta alla tre Smålandslänen.

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 203
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
  • Civilanställda: 29
  • Reservofficerare: 235