Försvarsmaktsråd Småland

Vi vill skapa goda förutsättningar för våra anställda deltidssoldater att hitta en andra arbetsgivare, och även för våra heltidssoldater att få utbildning eller arbete efter tiden i Försvarsmakten. Därför samarbetar Ing 2 i Försvarsmaktsråd Småland med det omgivande samhället, inte minst näringsliv, högskola och kommuner – ett nätverk för att stärka Försvarsmaktens tillväxt och utveckling och som därmed bidrar till en positiv samhälls- och näringslivsutveckling i Småland.

En soldat är en pålitlig individ som är ansvarstagande och lojal, stresstålig och ordningsam, säkerhetsmedveten och lever Försvarsmaktens Värdegrund. En individ med utvecklad specifik yrkeskompetens vilken är användbar civilt. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Försvarsmaktsråd Småland

Försvarsmaktsråd Småland bildades genom att ett styrdokumentet med avsiktsförklaring undertecknades den 16:e september 2013 på Länsresidenset i Jönköping. De undertecknande parterna, vilka också är representerade i rådets ledningsgrupp, är.

Landshövdingen i Jönköpings län, ordförande i rådet
Chefen för Ing 2
Chefen för SWEDEC
Företrädare för Eksjö kommun
Regionstyrelsens ordförande, Regionförbundet Jönköpings län,
Regionchefen för Företagarna i Jönköping län
Ordföranden för Handelskammaren i Jönköpings län
Arbetsförmedlingen i Småland
Rektorn för Högskolan i Jönköping

Rådet ska vara en plattform för att driva ut­vecklingsfrågor och hitta samverkansformer som syftar dels till att stärka Försvars­maktens fortsatta tillväxt, dels till att bidra till en positiv samhälls- och näringslivs­ut­veckling. Inledningsvis tar Försvarsmaktsråd Småland sitt avstamp i Jönköpings län men målsättningen är att samarbetsorganisationen ska utvecklas för att omfatta alla tre Smålandslänen.

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 204
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 230
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 269
  • Civilanställda: 68
  • Reservofficerare: 235