Sambandsenheten

Sambandsenheten stödjer Högkvarteret med sambandscentraltjänst och signalskyddstjänst. Sambandscentraltjänst innebär till exempel att man bistår i att förmedla och kommunicera hemlig såväl som öppen information på ett säkert sätt inom myndigheten, mellan Försvarsmakten och andra myndigheter samt till attachéer utomlands.

Medarbetare i Försvarsmaktens svarsställe.
Medarbetare i Försvarsmaktens svarsställe.
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Signalskyddstjänsten innebär ett ansvar för hantering av kryptonycklar där man också genomför nödvändiga åtgärder om nycklar av någon anledning har röjts för att ha en fortsatt hög säkerhet.

Enheten stödjer också Högkvarteret genom att förse insatsledningen med operativ lägesinformation. Det innebär att man sammanställer olika typer av information kring veckans nationella händelser, brott mot tillträdesförordningen, pågående övningar eller om stöd har getts till civilsamhället. Det kan handla om att ta fram underlag, sammanställningar och rapporter för olika ändamål.

Sambandsenheten skapar också förutsättningarna för de taktiska datalänkar som är det krypterade samband som behövs för att leda och kommunicera i operationer över och under vatten, i luften och på land.

Enheten bemannar Försvarsmaktens växel och ansvarar också för myndighetens mobiltelefoni.

Både civil personal och officerare

På Sambandsenheten arbetar ledningssystemofficerare, sambandsofficerare, stabsofficerare, stabsassistenter, driftoperatörer och telefonister.

Enheten leds från Stockholm, men har även verksamhet i Örebro och Karlsborg.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Personal: 1 750
Så har vi räknat