Sambandsenheten

Sambandsenheten har till huvuduppgift att stödja insatsledningen och andra delar av Högkvarteret samt att ansvara för telefonitjänsten inom hela Försvarsmakten.

Medarbetare i Försvarsmaktens svarsställe.
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Enheten består av fyra avdelningar:

Sambandsavdelningen

Genomför sambandscentraltjänst och stödjer Högkvarteret avseende signalskyddstjänst, främst nyckelhantering.

Teletjänstavdelningen

Är Försvarsmaktens svarsställe (växel) samt hanterar mobiltelefoni inom Försvarsmakten.

Joint Data Link Operations Cell (JDLOC)

Har till uppgift att ansvara för taktiska datalänkar. Planerar för användandet av och designen för nätverken samt administrerar och övervakar länk 16-nätverket.

Operativ lägesinformation (OLI)

Har till uppgift att förse insatsledningen vid Högkvarteret med operativ lägesinformation samt bistå med identifiering av informationsbehov Enhetens ledning företräder även FMTIS gentemot Högkvarteret i en del frågor.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 143
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1223
  • Reservofficerare: 27