FMLOG:s verksamheter

FMLOG:s uppgift är att förse Försvarsmaktens förband, skolor och centra med logistik och stöd så att de kan utföra sina uppdrag. Vi stöttar överallt där Försvarsmakten bedriver verksamhet, såväl nationellt som internationellt.

Ledordet i vår verksamhet är leverans. Rätt sak måste vara på rätt plats vid rätt tidpunkt för att förbanden ska kunna genomföra övningar eller strid. Det kräver en ständig dialog med våra kunder, förbanden, om krav, behov och förbättringar. Vi levererar logistiktjänster inom en mängd olika områden – allt från systemstöd till materielförsörjning – och en del av vår service är så självklar att de flesta inte tänker på den.

Våra verksamhetsområden:

Förråd

Vi förrådshåller allt från vapen och ammunition till uniformer, tält, och spadar. Vi följer upp var sakerna befinner sig, i vilket skick de är, och hur många det finns.

Transporter

Vi försörjer Försvarsmakten med fordon och transporter både nationellt och internationellt.

Avveckling av materiel

Vi ansvarar för att materiel som inte längre behövs tas om hand och avvecklas eller säljs.

Drivmedelshantering

Vi lagerhåller och kvalitetskontrollerar drivmedel inom Försvarsmakten.

Hantering av farligt avfall

Vi ser till att farligt avfall inom Försvarsmakten tas om hand på ett korrekt och miljömedvetet sätt och stöttar förbanden med rådgivning och information.

Arkiv

Vi ansvarar för Försvarsmaktens arkiv samt stöder och utbildar förband i frågor som gäller arkivering.

Expedition

Vi ansvarar för Försvarsmaktens expeditioner som bland annat sköter postärenden och registrering av handlingar samt ger råd och stöd vid uppläggning av skrivelser.

Vissa av dessa tjänster producerar FMLOG själva och vissa tjänster beställer vi av externa leverantörer. I båda fallen är det FMLOG som styr och samordnar tjänsterna.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Yrkesofficerare: 145
  • Civilanställda: 996