FMLOG i världen

FMLOG arbetar inom logistikområdet och stödjer förband, skolor eller centrum inom Försvarsmakten oavsett om dessa tjänstgör hemma i Sverige eller utomlands. Stödet som FMLOG ger sker oftast från den vanliga arbetsplatsen i Sverige. Men det finns också möjlighet för FMLOG:s personal att stötta förbanden på plats i till exempel Mali.

Chefen för FMLOG ansvarar för att utbilda och organisera nationella stödenheter (NSE), som är FMLOG:s främre del i en insats. NSE stödjer insatta förband med främst nationell logistik. Huvuddelen av dessa bemannas med vår personal i syfte att erhålla hög professionalism i arbetet oavsett om det skall utföras här hemma eller någon annanstans i världen.

FMLOG stöttar inte enbart de internationella insatserna med bemanning av NSE, utan genomför även så kallade systemstödsresor. Under systemstödsresorna kan personal från FMLOG exempelvis stötta insatsförbandet med att inventera materiel och reservdelar, inspektera att drivmedel och ammunition hanteras på rätt sätt, se till att arkivering och dokumenthantering sköts på rätt sätt med mera. Det innebär att man utför sina vanliga arbetsuppgifter i en lite mer ovanlig miljö, en och ibland flera veckor i taget utomlands.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Yrkesofficerare: 145
  • Civilanställda: 996