FMLOG i världen

När man arbetar inom logistikområdet stödjer man förband, skolor eller centrum inom Försvarsmakten oavsett om dessa tjänstgör hemma i Sverige eller utomlands. Stödet som FMLOG ger sker oftast från den vanliga arbetsplatsen i Sverige. Men det finns också möjlighet att för FMLOG:s personal att stötta förbanden på plats i till exempel Mali.

Chefen för FMLOG ansvarar för att utbilda och organisera National Support Elements (NSE), vilka är förband som man kan beskriva som FMLOG:s främre del i en insats. Förbanden stödjer insatta förband med främst nationell logistik. Huvuddelen av dessa förband skall bemannas med vår personal i syfte att erhålla hög professionalism i arbetet oavsett om det skall utföras här hemma eller någon annanstans i världen.

Men FMLOG stöttar inte enbart de internationella insatserna med bemanning av NSE, utan genomför även så kallade logistikstödsresor. Under logistikstödsresorna kan personalen från FMLOG exempelvis stötta insatsförbandet med att inventera materiel och reservdelar, inspektera att drivmedel och ammunition hanteras på rätt sätt, se till att arkivering och dokumenthantering sköts på rätt sätt med mera. Allt detta och mycket mer måste skötas av FMLOG:s kompetenta militära och civila personal. Det innebär att man utför sina vanliga arbetsuppgifter i en lite mer ovanlig miljö, ibland en och ibland flera veckor i taget utomlands.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Yrkesofficerare: 158
  • Civilanställda: 958
  • Reservofficerare: 16
Så här har vi räknat