Om Försvarsmaktens logistik

En fungerande logistik är en förutsättning för att Försvarsmaktens förband ska lyckas med sina uppdrag. I det har Försvarsmaktens logistik, FMLOG, en viktig roll. Dygnet runt och året runt ser FMLOG till att det finns ett logistiskt stöd i form av transporter, materielförsörjning, underhåll och service till Försvarsmakten – huvudsakligen i anslutning till förbanden.

När FMLOG ger stöd till insatsförsvaret medverkar man från början till slut. De logistiska behoven måste förutses i god tid innan uppdraget påbörjas, och när uppdraget väl avslutas ska logistikkedjan säkras hela vägen hem till Sverige.

FMLOG har en del av tjänsterna inom organisationen, i andra fall köps de tjänsterna. När det gäller köpta tjänster är det FMLOG som är beställare och leverantörernas gränssnitt mot Försvarsmakten.

FMLOG i backspegeln

FMLOG har sedan det bildades 2002 varit en organisation som ständigt utvecklat sina verksamheter i linje med utvecklingen i övriga Försvarsmakten och kraven från Högkvarteret. När FMLOG bildades var syftet att samla all logistik, göra den försvarsmaktsgemensam, modernisera, centralisera, hitta nya beställningsformer, göra det kostnadseffektivt och outsourca det som inte oundvikligen skulle vara i Försvarsmakten. Ledordet var att föra över pengar från logistik till kärnverksamhet.

En organisation i ständig förändring

När det har utvecklats nya strukturer har FMLOG på ett naturligt sätt anpassat organisationen. Ledningsnivåerna har blivit färre och innehåller färre personer, försörjningsavdelningarna gjordes om till nationella stödenheter och i takt med utvecklingen har FMLOG lämnat över verksamhet till andra delar i Försvarsmakten.  FMLOG har också fått till sig och skapat nya verksamheter som Försvarsmaktens Transportkontor och Försvarsmaktens Logistikkontor. FMLOG har genom åren både fått ny verksamhet, gett bort verksamhet till exempel till FMV och outsourcat viss verksamhet.

Nya behov kräver nya lösningar

När Försvarsmaktens fokus blev nationella insatser och operativ effekt, gjordes organisationen om till krigsförbandet FMLOG. Sedan dess har i stort sett all personal kombattantutbildats, FMLOG har genomfört ledningsövningar, egna fältövningar, ledningssystemövning samt deltagit i såväl CJSE som Viking.

Nu kommer nästa steg. En tydlig och uttalad viljeinriktning är att skapa en robust ledning samt att ge försvarsgrenscheferna större ansvar, befogenheter och kontroll. Där kommer FMLOG att fortsätta utvecklas och förändras.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Yrkesofficerare: 145
  • Civilanställda: 996
Karta