Om Försvarsmaktens logistik

En fungerande logistik är en förutsättning för att Försvarsmaktens förband ska lyckas med sina uppdrag. I det har Försvarsmaktens logistik, FMLOG, en viktig roll. Dygnet runt och året runt ser FMLOG till att det finns ett logistiskt stöd i form av transporter, materielförsörjning, underhåll och service till Försvarsmakten – huvudsakligen i anslutning till förbanden.

När FMLOG ger stöd till insatsförsvaret medverkar man från början till slut. De logistiska behoven måste förutses i god tid innan uppdraget påbörjas, och när uppdraget väl avslutas ska logistikkedjan säkras hela vägen hem till Sverige.

FMLOG har en del av tjänsterna inom organisationen, i andra fall köps de tjänsterna. När det gäller köpta tjänster är det FMLOG som är beställare och leverantörernas gränssnitt mot Försvarsmakten.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Yrkesofficerare: 145
  • Civilanställda: 996
Karta