Om Amfibieregementet

Amfibieförband verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Förbandet har med olika vapensystem förmågan att verka i fyra dimensioner, i och under vattenytan, på land och i luften och kan därmed utöva kontroll över kustområden. För att uppnå kontroll används kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem. Med hjälp av snabbgående båtar såsom stridsbåtar, trossfärjor och svävare uppnår förbandet en god rörlighet.

Även då förbandets naturliga stridsmiljö är kustnära zoner, floddeltan och andra amfibiska områden, har förbandet förmågan att verka i alla typer av terräng, såsom till exempel öken.

Utbildningen på Amfibieregementet kännetecknas av stor flexibilitet och spänner över ett stort område då personalen skall kunna hantera en mångfald av uppgifter inom krishantering i skiftande miljöer, både nationellt såväl som internationellt.
Förbandet utbildar soldater, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster till våra insats- och hemvärnsförband. Amfibieregementet har en stor geografisk spridning där enheter utbildas och grupperas på Berga, söder om Stockholm, i Göteborg och på Gotland.

Amfibieförbandet är alltid beredd för insats och har vid flera tillfällen varit insatta i olika insatsområden. Förbandet har deltagit i insatser i bland annat Kosovo, Adenviken, Tchad och Afghanistan. I flera av insatserna har förbandet haft huvudansvar. Förbandet hade ansvar för insatsen FS 25 i Afghanistan. Den senaste insatsen förbandet deltog i var ME04 och Operation Atalanta tillsammans med den Nederländska marinen. Den Svenska styrkan var på drygt 70 man, och grupperade under hela insatsen ombord på det Nederländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Johan de Witt.

Amfibieregementet
Fakta Amfibieregementet
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison och Göteborg
  • Personal: 950
Så har vi räknat