Andra amfibiebataljonen

Amfibiebataljonen är idag en av Försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Förbandet är ett flexibelt utvecklat förband som...

17:e bevakningsbåtkompaniet

17:e bevakningsbåtkompaniet är ett fristående krigsförband som tillhör Amfibieregementet. Kompaniet är direkt underställd marintaktisk chef.

132:a säkerhetskompani sjö

Inom varje försvarsgren finns säkerhetsförband utbildade för att upptäcka och avvärja säkerhetshotande verksamhet. Dessa hot kan förekomma i hela...