Andra amfibiebataljonen

Amfibiebataljonen är idag en av Försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Förbandet är ett flexibelt utvecklat förband som...

17:e bevakningsbåtkompaniet

17:e bevakningsbåtkompaniet är ett fristående krigsförband som tillhör Amfibieregementet. Kompaniet är direkt underställd marintaktisk chef.

132:a säkerhetskompani sjö

Inom varje försvarsgren finns säkerhetsförband utbildade för att upptäcka och avvärja säkerhetshotande verksamhet. Dessa hot kan förekomma i hela...

28:e hemvärnsbataljonen

Hemvärnsbataljonen, som också kallas Roslagsbataljonen, är hemmahörande i Norrtälje och personal till bataljonen rekryteras främst från Norrtälje-,...

29:e hemvärnsbataljonen

Hemvärnsbataljonens, som också kallas Södertörnsbataljonen, område omfattar Södertörn, skärgårdskommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn....

32:a hemvärnsbataljonen

32:a hemvärnsbataljonens, även kallad Gotlandsbataljonen, område omfattar Gotland. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande på ön....