17:e Amfibiebevakningsbåtkompaniet

17:e amfibiebevakningsbåtkompaniet är ett fristående krigsförband direkt underställd till chefen för Amfibieregementet.

Därmed är förbandet en aktiv del i Amfibiekåren och Marinen som helhet. Kompaniets huvudsakliga uppgifter är strid på och under ytan, sjötrafikkontroll och hamnsäkerhet. Förbandet skall kunna verka ihop med andra delar av amfibiekåren samt med sjöstridskrafterna och befinner sig därför i gränslandet mellan dessa båda marinenheter. Andra samverkansytor är marint hemvärn, kustbevakning och tull. Kompanichef och ställföreträdare med stöd av staben leder verksamheten från ledningsfartyget HMS Skaftö.

Kompaniet är grupperat vid Käringberget och ingår i Göteborgs Garnison.

I kompaniet ingår följande enheter:

 • Bevakningsbåtpluton
 • Stabstropp
 • Närskyddstropp
 • Trosstropp
 • Sensorpluton
 • Bordningstropp
Amfibieregementet - Amf 1
Fakta Amfibieregementet - Amf 1
 • Förkortning: Amf 1
 • Ort: Berga, Haninge garnison och Göteborg
 • Yrkesofficerare: 329
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 513
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 303
 • Civilanställda: 37
 • Reservofficerare: 453