Andra amfibiebataljonen

Amfibiebataljonen är idag en av Försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Förbandet är ett flexibelt utvecklat förband som...

Amfibiebevakningsbåtkompaniet

17:e amfibiebevakningsbåtkompaniet är ett fristående krigsförband direkt underställd till chefen för Amfibieregementet.

132:a säkerhetskompani sjö

Inom varje försvarsgren finns säkerhetsförband utbildade för att upptäcka och avvärja säkerhetshotande verksamhet. Dessa hot kan förekomma i hela...

Roslagsbataljonen

Roslagsbataljonen, som också kallas 28:e hemvärnsbataljon, är hemmahörande i Norrtälje och personal till bataljonen rekryteras främst från Norrtälje-,...

Södertörnsbataljonen

Södertörnsbataljonens, även kallad 29:e hemvärnsbataljon, område omfattar Södertörn, skärgårdskommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn....

Gotlandsbataljonen

Gotlandsbataljonens, 32:a hemvärnsbataljons område omfattar Gotland. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande på ön. Bataljonen har...