Ena dagen löser vi uppgifter hemma för att nästa befinna oss utanför Sverige, här löser vi uppgifter i Tchad Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Förbandets bordningsstyrka har deltagit vid insatserna i Adenviken. Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Som anställd tränas du för varierande uppgifter Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Amfibieförband använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem för att uppnå kontroll. Med hjälp av snabbgående båtar såsom stridsbåtar, bevakningsbåtar och svävare uppnår förbandet en god rörlighet.

Även om förbandets naturliga stridsmiljö är kustnära zoner, floddeltan och andra amfibiska områden har förbandet förmåga att verka i alla typer av terräng,  till exempel öken. Amfibieförband är alltid beredda för insats och vi har vid flera tillfällen varit insatta i olika insatsområden. Amfibieregementet har deltagit i insatser i bland annat Kosovo, Adenviken, Tchad och Afghanistan. I flera av insatserna har förbandet haft huvudansvar. Förbandets senaste insats genomfördes i Adenviken där förbandet utgjorde en del av ME 05 och Operation Atalanta tillsammans den Nederländska marinen. Den svenska styrkan deltog bland annat med två stridsbåtar med tillhörande personal som var grupperade ombord på det nederländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Rotterdam.

Utbildningen på Amfibieregementet kännetecknas av stor flexibilitet och eftersom personalen ska kunna hantera en mångfald av uppgifter inom krishantering i skiftande miljöer - både nationellt och internationellt. Förbandet utbildar soldater, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster till våra krigsförband som omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Amfibieregementet har en stor geografisk spridning där enheter utbildas och grupperas på Berga, söder om Stockholm, i Göteborg och på Gotland.

Notiser Från Amfibieregementet

Invigning av traditionshuset Vanheim
16 maj201919:58

Den 16 maj var det invigning av Amfibieregementets traditionshus, Vanheim. Vanheim är mer än bara en byggnad. Det är en plats där vår historia och vår framtid möts. Det är också en plats dit vi kan gå för att finna lugn, stillhet och mental styrka.

Generalmajor Bengt Andersson invigde den 16 maj Amfibieregementets traditionshus Vanheim. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Vår historia sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden och har format oss till att bli det förband som vi är idag.  Vår historia har påverkat den starka förbandsanda och stolthet som finns på förbandet och har även en betydande roll i skapandet av våra traditioner. Traditioner som återspeglas i våra förbandssymboler och i vårt sätt att vara och uppträda. Vaxholms kastell har länge varit den enda plats där vi kunnat samla vår historia och minnas våra omkomna kamrater. 

– Kastellet kommer även i framtiden fylla en central roll när det kommer till att beskriva vår historia. Men med Vanheim får Amfibieregementet en plats där vi kan fortsätta värna och vårda vårt arv, vår historia och våra traditioner. Betydelsen av att känna vår historia är extra viktig i den tid av förändring som vi nu står i och inför. Med förståelse för vilka vi är och var vi kommer ifrån kan, och ska, vi skapa en större och starkare amfibiekår och bidra till att skapa historia, säger överste Patrik Gardesten, chef för Amfibieregementet.

I kapellet finns även en minnesplats där de kollegor som omkommit hedras.

– Minnesplatsen är en oerhört viktig del av Vanheim. Det är en plats dit vi kan gå för att minnas och hedra de kollegor som vi har förlorat och jag hoppas att vi aldrig kommer tvingas till att sätta upp en ny minnessten. Men vi måste vara beredda på att det kan hända, säger chefen för Amfibieregementet, överste Patrik Gardesten.

Förutom att vara en plats dit vi kan gå för att finna kunskap om, och förståelse för, vår bakgrund är Vanheim även en plats för själavård. Här kommer andakter och andra aktiviteter att hållas och det är också i Vanheim som marinpastorn kommer ta emot de medarbetare som behöver eller vill samtala.

Vanheim invigdes genom att generalmajor Bengt Andersson klippte bandet inför deltagarna från bland annat Amfibieregementets kamratförening Vapenbröderna, Västerhaninges församling, Fortifikationsverket och Sjöofficerssällskapet och andra särskilt inbjudna gäster.

Marin samling i Västerhaninge kyrka
7 december201810:42

Denna decemberkväll var allt som vanligt i Västerhaninge, så när som på de 350 soldaterna och sjömännen som marscherade tillsammans längst gatan till byns kyrka för att delta i Haninge garnisons adventsvesper, under ledning av marinpastor Jael Ahlin.

Marinpastorn i Västerhaninge kyrka under adventsvespern. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Ceremonin ackompanjerades av både solister och musiker ur Hemvärnets musikkår Södertörn. Flera tal hölls och marinpastorn resonerade kring prästers roll i Försvarsmakten. En roll som har funnits sedan 1100-talet och vars syfte framför allt är att vara själavårdande.

– Det finns ibland en förväntning på oss präster att vi ska döma och tvångsomvända individer. Detta är ett stort missförstånd. Min uppgift är att finns här för er genom att lyssna, se och peppa er. Ni är alla viktiga individer som behövs för att förbanden ska kunna bedriva sin verksamhet, sa marinpastor Jael Ahlin, i den trivsamma och välfyllda kyrkan från 1200-talet.

Vespern genomfördes under högtidliga former och i närvaro av marinchefen, fältprosten, regementschefen för Amfibieregementet, Fjärde sjöstridsflottiljen och Livgardet samt chefen för Militärregion mitt.

– Att genomföra adventsvespern inne i det samhälle vi är ålagda att värna om är viktigt för oss på Haninge garnison. Vi bor och verkar i samhället intill garnisonen och därför är det viktigt att vi möts under andra former än när vi är ute i samhället och övar, sa överste Patrik Gardesten chef för Amfibieregementet och Haninge garnison.

Vesper är latin och betyder afton. Att fira adventsvesper är en lång tradition som firar att ett nytt kyrkoår har börjat och att man nu förbereder sig inför julens ankomst.

Intrång på skyddsobjekt
2 december201808:32

Vid 01-tiden på söndagen, omhändertogs två personer på Musköbasen, som är ett militärt skyddsobjekt.

Personerna upptäcktes av skyddsvakter inne på basen och omhändertogs i enlighet med bestämmelserna i skyddslagen. I samband med omhändertagandet avlossades varningsskott. De omhändertagna är överlämnade till polisen som nu utreder ärendet.

Att vistas utan tillstånd på ett skyddsobjekt kan ge böter eller fängelse.

Amfibieregementet
Fakta Amfibieregementet
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison och Göteborg
  • Yrkesofficerare: 329
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 513
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 303
  • Civilanställda: 37
  • Reservofficerare: 453
Karta