Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

Amfibieförband använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem för att uppnå kontroll. Med hjälp av snabbgående båtar såsom stridsbåtar, bevakningsbåtar och svävare uppnår förbandet en god rörlighet.

Även om förbandets naturliga stridsmiljö är kustnära zoner, floddeltan och andra amfibiska områden har förbandet förmåga att verka i alla typer av terräng,  till exempel öken. Amfibieförband är alltid beredda för insats och vi har vid flera tillfällen varit insatta i olika insatsområden. Amfibieregementet har deltagit i insatser i bland annat Kosovo, Adenviken, Tchad och Afghanistan. I flera av insatserna har förbandet haft huvudansvar. Förbandets senaste insats genomfördes i Adenviken där förbandet utgjorde en del av ME 05 och Operation Atalanta tillsammans den Nederländska marinen. Den svenska styrkan deltog bland annat med två stridsbåtar med tillhörande personal som var grupperade ombord på det nederländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Rotterdam.

Utbildningen på Amfibieregementet kännetecknas av stor flexibilitet och eftersom personalen ska kunna hantera en mångfald av uppgifter inom krishantering i skiftande miljöer - både nationellt och internationellt. Förbandet utbildar soldater, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster till våra krigsförband som omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Amfibieregementet har en stor geografisk spridning där enheter utbildas och grupperas på Berga, söder om Stockholm, i Göteborg och på Gotland.

Notiser Från Amfibieregementet

En annan del av det svensk-finska samarbetet
26 februari202010:05

Under lördagen den 22:a februari i år genomfördes en högtidssammankomst i samlingssalen på Karlbergs Slott med anledning av att Nylands brigads gille i Sverige firade 30 år. Deltog vid sammankomsten gjorde utöver gillets ordinarie medlemmar även Amfibieregementets chef, överste Patrik Gardesten, och kommendör Arvi Tavaila, chef för Nylands brigad. Ett deltagande som visar på styrkan i det redan nära samarbete som finns de båda länderna och förbanden emellan.

Amfibieregementets chef, överste Patrik Gardesten, och kommendör Arvi Tavaila, chef för Nylands brigad. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten

Nylands brigads gille är en finlandssvensk kamratförening som grundades i början av 60-talet av tidigare tjänstgörande soldater och officerare vid Nylands regemente. Idag består kamratföreningen av ett flertal olika lokalavdelningar som alla har till uppgift att stödja Nylands brigad och dess värnpliktiga personal.

Sedan 30 år tillbaka återfinns även en svensk lokalavdelning, vars huvudsakliga uppgift är att samla i Sverige bosatta finländare, veteraner och svenska frivilliga, samt medlemmar som känner varmt för den finlandssvenska brigaden och ländernas gemensamma försvarstraditioner.

Under lördagens högtidssammankomst hölls ett flertal anföranden av såväl avgående som tillträdande ordförande, samt utav en av gillets grundare, 97-årige veteranen Kurt Antskog. Avslutningsvis gavs även gillets medlemmar möjlighet att ställa frågor till de båda förbandscheferna som genom en kort presentation beskrev dagens samarbete och nära relation.
– Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbete med Finland är enormt viktigt för oss båda. Att jag och kommendören Tavaila båda närvarar här och ser värdet i en högtidssammankomst likt denna, vars verksamhet är av en helt annan karaktär jämfört med den militära förmågeskapande träning vi normalt genomför, visar på hur nära vi faktiskt står varandra. Vi har länge övat ihop och under våren ser jag fram emot att få ta ytterligare ett stort kliv framåt och stärka det redan starka amfibiska samarbetet, säger överste Patrik Gardesten, chef för Amfibieregementet.

Nu närmast väntar för Amfibieregementet och kollegorna vid finska Nylands Brigad en bekämpningsövning i Finland innan försvarsmaktsövning Aurora 20 drar igång för fullt i början av Maj. Då kommer deltagande soldater och officerare från Nylands Brigad helt att integreras i det svenska förbandet. Det vill säga att man kommer att öva på att lösa olika typer av försvarsuppgifter som en amfibisk styrka, med en ledning och ett gemensamt underhåll.

Amfibieregementet
Fakta Amfibieregementet
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison och Göteborg
  • Personal: 950
Så har vi räknat
Karta