Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

Amfibieförband använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem för att uppnå kontroll. Med hjälp av snabbgående båtar såsom stridsbåtar, bevakningsbåtar och svävare uppnår förbandet en god rörlighet.

Även om förbandets naturliga stridsmiljö är kustnära zoner, floddeltan och andra amfibiska områden har förbandet förmåga att verka i alla typer av terräng,  till exempel öken. Amfibieförband är alltid beredda för insats och vi har vid flera tillfällen varit insatta i olika insatsområden. Amfibieregementet har deltagit i insatser i bland annat Kosovo, Adenviken, Tchad och Afghanistan. I flera av insatserna har förbandet haft huvudansvar. Förbandets senaste insats genomfördes i Adenviken där förbandet utgjorde en del av ME 05 och Operation Atalanta tillsammans den Nederländska marinen. Den svenska styrkan deltog bland annat med två stridsbåtar med tillhörande personal som var grupperade ombord på det nederländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Rotterdam.

Utbildningen på Amfibieregementet kännetecknas av stor flexibilitet och eftersom personalen ska kunna hantera en mångfald av uppgifter inom krishantering i skiftande miljöer - både nationellt och internationellt. Förbandet utbildar soldater, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster till våra krigsförband som omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Amfibieregementet har en stor geografisk spridning där enheter utbildas och grupperas på Berga, söder om Stockholm, i Göteborg och på Gotland.

Notiser Från Amfibieregementet

En annan del av det svensk-finska samarbetet
26 februari202010:05

Under lördagen den 22:a februari i år genomfördes en högtidssammankomst i samlingssalen på Karlbergs Slott med anledning av att Nylands brigads gille i Sverige firade 30 år. Deltog vid sammankomsten gjorde utöver gillets ordinarie medlemmar även Amfibieregementets chef, överste Patrik Gardesten, och kommendör Arvi Tavaila, chef för Nylands brigad. Ett deltagande som visar på styrkan i det redan nära samarbete som finns de båda länderna och förbanden emellan.

Amfibieregementets chef, överste Patrik Gardesten, och kommendör Arvi Tavaila, chef för Nylands brigad. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten

Nylands brigads gille är en finlandssvensk kamratförening som grundades i början av 60-talet av tidigare tjänstgörande soldater och officerare vid Nylands regemente. Idag består kamratföreningen av ett flertal olika lokalavdelningar som alla har till uppgift att stödja Nylands brigad och dess värnpliktiga personal.

Sedan 30 år tillbaka återfinns även en svensk lokalavdelning, vars huvudsakliga uppgift är att samla i Sverige bosatta finländare, veteraner och svenska frivilliga, samt medlemmar som känner varmt för den finlandssvenska brigaden och ländernas gemensamma försvarstraditioner.

Under lördagens högtidssammankomst hölls ett flertal anföranden av såväl avgående som tillträdande ordförande, samt utav en av gillets grundare, 97-årige veteranen Kurt Antskog. Avslutningsvis gavs även gillets medlemmar möjlighet att ställa frågor till de båda förbandscheferna som genom en kort presentation beskrev dagens samarbete och nära relation.
– Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbete med Finland är enormt viktigt för oss båda. Att jag och kommendören Tavaila båda närvarar här och ser värdet i en högtidssammankomst likt denna, vars verksamhet är av en helt annan karaktär jämfört med den militära förmågeskapande träning vi normalt genomför, visar på hur nära vi faktiskt står varandra. Vi har länge övat ihop och under våren ser jag fram emot att få ta ytterligare ett stort kliv framåt och stärka det redan starka amfibiska samarbetet, säger överste Patrik Gardesten, chef för Amfibieregementet.

Nu närmast väntar för Amfibieregementet och kollegorna vid finska Nylands Brigad en bekämpningsövning i Finland innan försvarsmaktsövning Aurora 20 drar igång för fullt i början av Maj. Då kommer deltagande soldater och officerare från Nylands Brigad helt att integreras i det svenska förbandet. Det vill säga att man kommer att öva på att lösa olika typer av försvarsuppgifter som en amfibisk styrka, med en ledning och ett gemensamt underhåll.

Chefen för produktionsledningen besökte Göteborgs garnison
3 februari202009:30

Efter besök av bland annat försvarsministern och överbefälhavaren var det förra veckan chefen för produktionsledningen, generallöjtnant Johan Svensson, som kom på besök till Göteborgs garnison. Med sig hade generalen flera av sina viktigaste medarbetare för att diskutera den föreslagna utvecklingen av Göteborgs garnison och ett Amfibieregemente med produktion av, förutom befintliga krigsförband, även en amfibiebataljon.

Foto: Försvarsmakten

Under besöket, som leddes av chefen Göteborgs garnison, överste Peter Fredriksson, och stöttades av bland annat chefen Amfibieregementet, överste Patrik Gardesten, diskuterades också utvecklingen av framtidens sjukvårdsförband och befintliga hemvärnsförband.

Liksom tidigare besökare konstaterat uttryckte delegationen, som utöver generalen själv bestod av Försvarsmaktens logistikchef, chefen för Försvarsmaktens infrastruktur och Fortifikationsverkets stabschef, belåtenhet och framtidstro. En känsla som delades även av överste Gardesten, som tillsammans med sin personal under det gångna året i allt högre grad påbörjat förberedelserna för en etablering.

– Det känns mycket inspirerande och utmanande att stå inför uppgiften att åter etablera ett Amfibieregemente här i Göteborg. Det formella beslutet är inte taget än men när det kommer ska vi vara väl förberedda. Med produktionsansvar för såväl bevakningsbåtskompani och säkerhetskompani sjö som för en amfibiebataljon blir detta ett riktigt stort regemente som kommer att bidra till försvaret av hela västkusten, säger överste Patrik Gardesten.

De båda förbandscheferna kommer nu omedelbart att påbörja ett gemensamt arbete med att utarbeta ett än mer detaljerat beslutsunderlag som ska föredras för generalen innan halvårsskiftet 2020. Detta i syfte att vara beredda när ett politiskt beslut om etablering kommer. Målbilden är att under 2021 återigen låta Älvsborgs amfibieregementets fana vaja i vinden på Käringberget.

– Tillsammans med personalen på Försvarsmedicincentrum kommer jag och min personal att utveckla Göteborgs garnison för framtiden. Mitt och överste Fredrikssons slagord är starkare tillsammans och det är just tillsammans som vi kommer att lyckas med vår uppgift, avslutar överste Patrik Gardesten.

En speciell högvaktsavlösning
17 januari202012:35

Högvakten är i sig långt ifrån någon ny företeelse. Varken för allmänheten eller Försvarsmakten, vars personal året om, dygnet runt, vakat över kungafamilj och slott sedan 1500-talet. Mer ovanligt är dock att förband får den stora äran och möjligheten att lösa av sig själva. Något som nu i veckan ändå blev verklighet.

Högvaktsavlösning för Amfibieregementet. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

För första gången på många år fick delar av personalen vid Amfibieregementet möjligheten att göra just detta. Under en ovanligt varm onsdag i slutet av januari fylldes borggårdarna vid såväl Stockholm slott som Drottningholms slott i vanlig ordning med publik, nyfikenhet och uppklädda soldater. Skillnaden denna gång var att samtliga bar den gröna baskern som förgyllts med den bronsfärgade Torleif-symbolen i pannan.

Till en klarröd fana som ståtligt vecklade ut sig i den friska vinden genomförde sedan delar ur första och tredje utbildningskompaniet en fin avlösning med hög precision till ljuva toner från personal ur Livgardets musikkår.

– Det är alltid inspirerande att besöka förbandet under högvakten och för omväxlingens skull se soldaterna och officerarna i en så pass publik miljö. Särskilt ansvarsfullt är det för förbandet när vi får möjlighet att lösa av oss själva. Det blir såklart en speciell atmosfär och känsla som är svår att beskriva, säger överste Patrik Gardesten, chef för Amfibieregementet, som närvarade under onsdagens avlösning.

För de båda styrkorna, som till stor del utgörs av rekryter halvvägs in i sin utbildning, utgör högvakten ett både viktigt och värdefullt tillfälle att tidigt prova på att arbeta med skarp tjänst under en längre period. Det är också ett ypperligt tillfälle för nära och kära att få en närmare inblick i sina kamrater, familjemedlemmar och blivande soldaters annars relativt dolda vardag.

– I dag var det stolta föräldrar, syskon, morbröder, mor och farföräldrar på plats för att få se amfibiesoldaterna kliva på vid Stockholms slott. Både Oscar och vi här hemma har sett fram emot just högvakten då det är ett av få tillfällen man som förälder får möjlighet att se de ambitiösa och duktiga soldaterna in action. Nu hoppas jag att vädret är med dem och att han inte fryser för mycket på sin post, säger Malin Widelund, stolt mamma till en av soldaterna som gick på i onsdags.

Amfibieregementets personal har ansvaret för högvaktstjänsten fram till och med onsdagen den 22 januari. Därefter tar personal ur Tredje sjöstridsflottiljen över. För personalen som då återgår till förbandet väntar efter en långhelg av ledighet sedan uppstart av olika befattningsutbildningar.

För den som inte närvarade under onsdagens högvaktsavlösning finns även möjlighet att se Amfibieregementets soldater vid något av slotten under helgen då man vid 12.15 den 18 januari, respektive 13.15 under söndagen samma helg genomför ytterligare avlösningar såväl inne i stan som ute på Drottningholm.

Tillsammans skapar vi samhörighet
13 december201914:30

Med bara dagar kvar till jul stundar ledighet och med det, tid för återhämtning och reflektion för personalen vid Amfibieregementet. Som en del i att knyta ihop verksamhetsåret genomfördes i veckan de årliga personalsamlingarna, julluncherna och inte minst adventsvesprar.

Vesper med personal ur Amfibieregementets delar i Göteborg. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

Nytt för i år var att det för första gången genomfördes adventsvesper på två orter, i Göteborg och Stockholm. Marinpastor Jael Ahlin förrättade under högtidliga former de båda vesprarna med stöd av sångerskor och musiker.

—I ert så annars intensiva arbete hoppas jag att den här tiden tillsammans kan bidra till att ni får tid för reflektion och att vi tillsammans bygger en känsla av samhörighet. Vi behöver alla ibland få anledning att stanna upp och fundera på vad som är viktigt i livet, säger marinpastor Jael Ahlin.

Vesprarna genomfördes i Älvsborgs respektive Västerhaninge kyrka. Två självklara platser då de ligger i anslutning till de garnisoner där amfibieförbanden löser sina uppgifter.

— Jag är glad över att vi på Amfibieregementet har fått möjlighet att genomföra dessa adventsvesprar tillsammans med våra inbjudna gäster. Vespern är ett tillfälle för reflektion och själavård, och den fyller en viktig roll då den utgör ett komplement till den verksamhet som vi annars bedriver inom våra garnisoner. Den är även viktig eftersom den knyter oss närmre det samhälle vi är en del av, och vilket vi är satta att försvara, säger överste Patrik Gardesten chef för Amfibieregementet.

Inbjudna gäster och deltagare i Stockholm var marinchefen, kommunstyrelsens ordförande i Haninge, stabschefen med personal ur 4:e sjöstridsflottiljen, Amfibieregementets kamratförening Vapenbröderna och representanter ur Kustjägarveteranerna. I Göteborg deltog chefen för Försvarsmedicinskt centrum och ordförande i Sjöofficerssällskapet i Göteborg.

Chefen för Amfibieregementet kommenterar
5 december201911:38

Chefen för Amfibieregementets kommentar rörande personalen som var inblandade i lägenhetsbranden i Karlskrona 2018.

Chefen för Amfibieregementet överste Patrik Gardesten. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Jag blev informerad den aktuella natten i december 2018 av chefen Sjöstridsskolan om en då pågående brand i en lägenhet i Karlskrona där en fest med deltagare från bland annat elever ur Amfibieregementet pågått. I den förundersökning som startade blev fyra individer, alla med bakgrund från Amfibieregementet och med en planering att efter specialistofficersexamen återgå till Amfibieregementet, misstänkta för brott. En av de fyra tog examen i december 2018 (dagen efter branden) och övriga är planerade att ta examen den 12 december 2019.

I samband med händelsen konstaterade jag och chefen för Sjöstridsskolan att händelsen ska ses som ett kollektivt misslyckande där de samtidigt finns enskilda individer med en större påverkan på skeendet. Dessa är från Amfibieregementet och tillhörde olika årgångar vilket ger en individuell skillnad i den nära framtiden för de inblandade. Lika så fanns det personal från andra förband med på festen som inte hade samma aktiva roll men ej heller agerat för att avbryta det som pågick.

Brandens orsak har efter förundersökningen inte med säkerhet kunnat fastställas men tre av de inblandade har erkänt att de i lägenheten hanterat brinnande träsvärd alternativt nödbloss. Nu har dessa tre individer accepterat strafföreläggande och dömts till dagsböter för allmänfarlig vårdslöshet.

För mig är det viktigt att inledningsvis understryka det olämpliga, oförklarliga och för mig oacceptabla där individers vårdslösa agerande leder till en så pass allvarlig händelse som denna. De tre som erkänt sig skyldiga har brustit i sitt uppträdande och måste nu ta konsekvenserna av sina handlingar. Det är också ytterst besvärande att ingen hade kurage, sunt förnuft och handlingskraft att genom sitt personliga agerande avbryta pågående verksamhet.

I min roll som chef för Amfibieregementet har jag vidtagit ett antal åtgärder för att dels hantera konsekvenserna avhändelsen som sådan och dels påverka att det inte ska kunna inträffa något liknande igen. Under året som gått har sergeanten som tillförts Amfibieregementet fått både särskilt stöd från personal på Försvarshälsan liksom från sina kollegor och befäl. Men han har också stått under särskild kontroll och under en längre tids provanställning. Individen har fått uppföljning utöver det normala för att säkerställa önskad leverans. Jag har också personligen haft samtal med individen för att skapa mig en god uppfattning om honom som individ.

Med de kvarvarande eleverna på Sjöstridsskolan har jag haft personliga samtal, jag har förhört mig om deras prestationer och studieresultat och jag har låtit personal nära mig följa kadetternas verksamhet.

Jag förväntar mig att chefen för Sjöstridsskolan fokuserar på hur det kollektiva beteendet kunnat gro utan att någon avbrutit och också kontinuerligt arbetar med kadetternas personliga beteenden utifrån Försvarsmaktens ansvarskultur. Detta är ett kollektivt chefsansvar vi förbandschefer har och ska utöva inom våra tilldelade organisationer.

I min roll som chef för Amfibieregementet och som arbetsgivarföreträdare kommer jag, efter deras examen, att ålägga dessa varande och blivande specialistofficerare särskild uppföljning och kontroll med ett handfast mentorstöd för att säkerställa en korrekt och sund ansvarskultur. Jag kommer också att säkerställa att dessa medarbetare och kollegor omhändertas av kollektivet och för att de får det stöd de rimligen behöver. De är människor med känslor precis som alla vi andra och jag är säker på att de behöver allt stöd vi kan ge dem.

Sammanfattningsvis vill jag säga att det som hände förra året i december i Karlskrona när en hyreslägenhet eldhärjades aldrig skulle få eller ska kunna hända. Det var ett resultat av ett antal individers kollektiva misslyckande där några har ett särskilt ansvar för händelsen. Mitt förtroende för dessa individer är negativt påverkat men jag väljer att se framåt och jag kommer, tillsammans med min personal, att ge allt för att de ska bli accepterade och finna arbetsglädje igen.

Amfibieregementet
Fakta Amfibieregementet
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison och Göteborg
  • Personal: 950
Så har vi räknat
Karta