Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

Amfibieförband använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem för att uppnå kontroll. Med hjälp av snabbgående båtar såsom stridsbåtar, bevakningsbåtar och svävare uppnår förbandet en god rörlighet.

Även om förbandets naturliga stridsmiljö är kustnära zoner, floddeltan och andra amfibiska områden har förbandet förmåga att verka i alla typer av terräng,  till exempel öken. Amfibieförband är alltid beredda för insats och vi har vid flera tillfällen varit insatta i olika insatsområden. Amfibieregementet har deltagit i insatser i bland annat Kosovo, Adenviken, Tchad och Afghanistan. I flera av insatserna har förbandet haft huvudansvar. Förbandets senaste insats genomfördes i Adenviken där förbandet utgjorde en del av ME 05 och Operation Atalanta tillsammans den Nederländska marinen. Den svenska styrkan deltog bland annat med två stridsbåtar med tillhörande personal som var grupperade ombord på det nederländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Rotterdam.

Utbildningen på Amfibieregementet kännetecknas av stor flexibilitet och eftersom personalen ska kunna hantera en mångfald av uppgifter inom krishantering i skiftande miljöer - både nationellt och internationellt. Förbandet utbildar soldater, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster till våra krigsförband som omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Amfibieregementet har en stor geografisk spridning där enheter utbildas och grupperas på Berga, söder om Stockholm, i Göteborg och på Gotland.

Notiser Från Amfibieregementet

Amfibieregementet – redo för framtiden
15 november201914:37

Försvarsmakten lämnade i dag in sin analys av Försvarsberedningens slutrapport Värnkraft till regeringen. Försvarsmakten redovisar också myndighetens förslag till prioriteringar för att utveckla Sveriges militära försvar fram till 2030.

Patrik Gardesten, chef för Amfibieregementet
Patrik Gardesten, chef för Amfibieregementet. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

I underlaget föreslår Försvarsmakten, bland annat, att det sker en återetablering av
Amfibieregementet i Göteborg.

– Det är mycket glädjande att ännu ett underlag föreslår att ett Amfibieregementet i Göteborg
bör återupprättas. Om detta förslag blir en realitet blir det nya Amfibieregementets primära
uppgift att producera, förutom dagens bevakningsbåtkompani och säkerhetskompani sjö,
ytterligare en amfibiebataljon. Dessa förband skulle tillsammans med andra marina enheter
och krigsförband ur övriga Försvarsmakten ordentligt förstärka försvaret av Sveriges
viktigaste infallsport för förnödenheter och eventuella tillkommande förstärkningsförband.
Arbetet sker tillsammans med chefen för, och personalen på, Göteborgs garnison, säger
överste Patrik Gardesten chef för Amfibieregementet.

Arbetet med att möjligöra för en återertablering i Göteborg pågår för fullt. En framtida tillväxt
omhändertas bland annat i olika arbetsgrupper men även i konkreta åtgärder. Ett exempel från den gångna veckan är återinförandet av förmågan att i övningssyfte, kunna skjuta skarp sjömålsrobot i Göteborgs skärgård.

Försvarsministern besökte Göteborgs garnison
7 november201914:44

Den 6 november besökte försvarsminister Peter Hultqvist Göteborgs garnison för att skaffa sig en lägesbild över hur garnisonen med ingående amfibieförband förbereder för att möjliggöra inför en eventuell tillväxt.

Försvarsministern på radarhöjden, den högsta punkten på Göteborgs garnison med utsikt över inloppet till Göteborgs hamn.
Försvarsministern på radarhöjden, den högsta punkten på Göteborgs garnison med utsikt över inloppet till Göteborgs hamn. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Besöket inleddes med att chefen för Göteborgs garnison tog emot statsrådet och genomförde en presentation av garnisonens ingående enheter. På garnisonen finns flera civila myndigheter som Försvarsmakten i Göteborg har ett väletablerat samarbete med. Sedan ett tag tillbaka har även samarbetet med regionens globala företag fördjupats så som, Stena line, Göteborgs hamnar och Volvo lastvagnar. Den tydliga kopplingen till de civila myndigheterna och företagen gör att Göteborgs garnison även ibland benämns som en totalförsvarsgarnison.

Garnisonen har en strategisk placering vid inloppet till hamnen och de enheter som med kort varsel kan skydda inloppet är två av Amfibieregementets krigsförband och en hemvärnsbataljon med sjörörlighet, vilka är placerade på Göteborgs garnison. Försvarsministern besökte under dagen särskilt Amfibieregementets enheter för att få en genomgång av deras förmågor. Ministern fick även möjlighet att träffa flera av Amfibieregementets soldater som just nu genomför sin grundutbildning på garnisonen. Besöket vid Amfibieregementets delar i Göteborg avslutades med att ministern åt lunch med krigsförbandens soldater och soldater ur grundutbildningen.

Efter lunchen genomfördes samtal i Älvsborgsmässen mellan försvarsministern, representanter ur näringslivet, chefen för Amfibieregementet och chefen för Göteborgs garnison och med det avslutades statsrådets besök på garnisonen.

Prova-på-helg för tjejer på Amfibieregementets delar i Göteborg
24 september201914:36

I helgen genomförde 17:e bevakningsbåtkompaniet, en del av Amfibieregementet i Göteborg, en prova-på-helg för tjejer på Göteborgs garnison och på Känsö.

Samtal i solnedgången på Känsö om hur det är att arbeta i Försvarsmakten. Foto: Theo Fors/Försvarsmakten

Fredag – välkomna

Helgen inleddes med att de nio deltagarna möttes upp vid vakten av ansvarig, löjtnant Therese Modig. Där efter samlades deltagarna för en genomgång med information om helgen och en presentation av Amfibieregementet och bevakningsbåtkompaniet. Efter genomgången var det dags för en joggingtur på området med stopp vid olika anläggningar, bland annat Amfibieregementets hinderbana. Den första dagen avslutades sedan med en gemensam kvällsfika på soldathemmet, en plats där rekryter och soldater kan samlas för att koppla av.

Lördag – I Göteborgs skärgård

Efter väckning genomfördes morgonrutin, städning av logement och BRAK. BRAK är ett mikroträningspass som genomförs under tio till 15 minuter och syftar till att stärka hela kroppen. Efter frukosten var det dags för ett ytterligare besök vid hinderbanan. Även om flera tvekade inför de första hindren valde alla att genomföra de sista. Banan kräver  att man samarbetar, och deltagarna konstaterade efter det sista hindret att relationen mellan dem hade stärkts.  Nästa punkt på schemat bestod av besök vid en av förbandets stridsbåtar. Givetvis fick deltagarna testa att både köra och navigera - ett mycket uppskattat inslag.

På kvällen begav sig deltagarna ut i Göteborgs skärgård, närmare bestämt till Känsö, där kvällen avslutades med grillning och samtal om hur det är att arbeta i Försvarsmakten. Känsö bjöd på solnedgång, med utsikt över Vinga fyr, och många givande samtal mellan instruktörer och deltagare.

Söndag - studiebesök

Som vanligt genomfördes morgonrutin och sedan var dags för ytterligare ett studiebesök, denna gång hos bevakningsbåtpluton. Här fick deltagarna möjlighet att besöka HMS Rapp, en bevakningsbåt samt en av Amfibieregementets lätta trossfärjor. Efter besöket var det dags att lämna tillbaka utrustningen och utvärdera helgen. Både deltagare och instruktörer var rörande överens – en mycket lyckad helg med bra samtal.

Den 27-29 mars 2020 är det dags för nästa prova-på-helg för tjejer på Amfibieregementet i Stockholm. Anmäl ditt intresse genom att maila till amf1-rekryteringshelg@mil.se så kontaktar vi dig när det närmar sig.

Amfibieregementet
Fakta Amfibieregementet
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison och Göteborg
  • Yrkesofficerare: 329
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 513
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 303
  • Civilanställda: 37
  • Reservofficerare: 453
Karta