Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till Jobb & utbildning

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Till sjöss

Marinen säkrar svenska vatten – på och under ytan. Över hela landet.

Foto: Anton Cortinovis/Försvarsmakten

Simma lugnt.

Vi hävdar Sveriges territoriella integritet till sjöss. Alla dagar om året, 24 timmar om dygnet håller vi koll på vad som rör sig kring våra kuster, hittar sådant som inte är normalt och påverkar det innan det hunnit blivit ett hot. På så sätt säkrar vi det svenska territoriet, det svenska folket och alla våra fri- och rättigheter.

Till Marinens uppgift hör också att organisera och utbilda sjöstrids- och amfibieförband. I samarbete med flyg- och markstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt och tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter.

Intervju med Marinchefen, Konteramiral Jens Nykvist

Hur säkras fred och frihet inom ditt område?
Marinen hävdar Sveriges territoriella integritet på haven och under utan. 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet har vi koll på vad som rör sig kring våra kuster och skyddar det svenska territoriet.

Vår roll är att hitta det som inte är normalt och påverka, innan det hunnit blivit ett hot. Ytterst är Marinens uppgift att klara av väpnad strid.

Östersjön ett strategiskt viktigt område. Cirka 2500 fartyg rör sig varje dag över området, vilket blir ca 100 000 fartyg per år. Sverige och övriga nationer i Östersjöområdet är väldigt beroende av sjöfarten. Vi har dessutom en västkust som också är vital.

Vi övar för det storskaliga angreppet men fyller också många funktioner i normaltillstånd. Det kan till exempel handla om räddningsuppdrag och se till att hamnar fungerar. Vi samverkar med flygvapnet och även tillsammans med andra nationer, andra civila aktörer och myndigheter som till exempel kustbevakningen och sjöfartsverket. Förutom det hjälper vi till vid internationella insatser för att till exempel förhindra kapningar.

Genom Östersjön går även mycket infrastruktur med till exempel gasledningar, elektricitet och annat. Det tillhör även Marinens jobb att övervaka dessa och förhindra eventuella aktioner och angrepp mot infrastruktur. Därför ligger mycket av verksamheten under yta. Om det skulle bli stopp någonstans i flödena skulle mycket gå fel snabbt.

Det sker även mycket flygverksamhet och signaler i luften kring Östersjön. Det är ingen lätt miljö att navigera rätt bland alla signaler. Dessutom adderas ytterligare komplexitet med rester från tidigare krig. Jag skulle uppskatta att runt 50 000 minor ligger kvar på Östersjöns botten, som det är Marinens jobb att röja. Vi röjer några områden varje år. Inklusive sådant som flyter upp, och man vet inte alltid vad det är för något. Det är framförallt röjdykarorganisationen som jobbar med det här.

Verksamhetsmässigt gör vi mest nytta ute på sjön där ingen ser oss. Vi väljer själva när vi vill synas. Samtidigt är det viktigt att visa på vilken verksamhet vi gör och det är alltid uppskattat när vi kommer i land vid hamnar. Det är roligt att se sjömannen när dom får visa vad de faktiskt gör, det finns en entusiasm över att få visa vad man gör.

Vad sker det för aktiviteter på din arbetsplats varje dag, dygnet runt, året om?
Sjöövervakningsverksamhet sker jämnt och ständigt, vi genomför insatser och övningar dagligen. Inom Sveriges gränser men även utomlands, som till exempel i Irak och Mali.

Vad kännetecknar Försvarsmaktens försvarsförmåga kulturellt/materiellt?
På fartygsenheterna är det en professionalism, många har jobbat länge. Det är skillnad på en person som suttit 6 år eller 10 månader.

Hur ser väpnade konflikter ut i framtiden?
Det är en kombination av många amuletter – hybridkrigsföring och att kunna vara förberedd på det mesta.

Hur skulle du förklara ditt område för ett barn?
Med ett fartyg. Uppgiften är att se till att skydda våra kuster, hålla säkerheten så att vi kan få mat på bordet och se till att ditt WiFi fungerar. Skydda leveranser och flöden helt enkelt. Vi ser till att ingen tar vårt land. Ingen ska kunna operera utan att vi vet om det.

Hur skulle du beskriva svenska Försvarsmakten för en person som flytt till Sverige från krig?
Med våra demokratiska värderingar. Genom att visa öppenhet och respekt. Vara inkluderande och visa att man skyddar dem. Inte att vi ska göra något mot dem.

Vad gör dig mest stolt som representant för Försvarsmakten?
Personalen. Allt ifrån optimismen, professionalismen, kunskapen och stoltheten. Man utgör en kugge i ett hjul, en del av försvaret av Sverige. Man är del av en större del för att bygga tröskeleffekten – alla är en del av teamet.

Vi säkrar fred och frihet. Se dig runt för att se hur det görs på land, på nätet och i luften.

Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.

Tyck till om sidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.